Select Page

Fantastica / #19 / 2019

Victor Brauner – Preludiu la o civilizație

Literatura fantastică românească

Articole

Despre fantastic în literatura română

„Fantasticul românesc, sinteză provenită din contopirea celui nordic cu cel sudic, indiferent la regimurile diurn-nocturn, alegând cel mai adesea un spaţiu-limită convenabil şi aproape familiar (cameră, han, coridor etc.) şi refuzând spaţii infinite, siderale sau...

Fantastica românească

● Dincolo de noapte. 12 feţe ale goticului, editor Oliviu Crâznic, Editura Millenium Books, 2012. „Pe lista genurilor subreprezentate în literatura română se află, printre destule altele, şi goticul. Anul trecut vorbeam, o dată în plus, despre caracterul discontinuu...

Literatura fantastică românească

Cuvântul „fantastic” vine din cuvântul grecesc phantastikós, trecut apoi în latinescul phantasticus, desemnând inițial „ceea ce nu există în realitate, ceea ce pare ireal, aparent, iluzoriu, lumea fantasmelor” (AdrianMarino). Nu există o definiție standard a...

Recenzii

Revizitând proza fantastică românească

Gheorghe Glodeanu revine cu o interpretare a prozei eminesciene în acest volum consacrat prozei fantastice, stabilindu-i acestuia un rol unic în literatura română, prin practicarea fantasticului metafizic, şi rolul de pionierat. Având la activ mai multe studii despre...

O panoramare a literaturii fantastice românești

Reputatul critic şi profesor universitar Gheorghe Glodeanu, ne surprinde cu un volum inedit, „Orientări în proza fantastică românească”, susţinut de Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014, carte premiată de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, cu Premiul Adrian Marino,...

Orientări în proza fantastică românească

Gheorghe Glodeanu, prin masiva carte „Orientări în proza fantastică românească”, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014, demonstrează vocația scriitorilor români   pentru literatura fantastică, dar și predilecția exegetului pentru constanta cercetării acestui...

Proză

Edia

Aştepta de două ore în spaţiul acela cubist şi rece cu suprafeţe poroase şi întunecate. Încerca să-şi stăpânească sentimentul de panică iraţională pe care-l avea din copilărie în legătură cu entităţile.  Ochii electronici clipeau discret pe un panou, dar Sara...

O poveste cu un zmeu de gheață

Totul începuse cu adevărat în ziua în care Uy se depărtase prea mult de templu, de mormanul de pietre albe şi de sloiuri în mijlocul căruia, mai în fiecare zi, un vraci bătrân cât crângul de sticlă bălmăjea câte ceva pe înțelesul nimănui. De la vechii cercetași,...

Cerneală de kraken

Trecuseră treizeci de ani din ziua în care Baba Blodwen deschisese ușa cârciumii de pe dig și strigase din prag că Houlihan era un fecior de lele și-l blestemase să nu poată răbda pământul țeapăn sub picioare, iar pretutindeni să fie întâmpinat cu bucuria cu care erau...

Prin pulberea de aripi

Ziua Fratele mai mic Feodor nu avea habar nici măcar despre musca Bu. A aflat când, sub asprimea călduţă a palmei cu care ar fi dorit să strivească vietatea, şi-a găsit perna obrazului sfârtecată şi plină de sânge. – Fedi, am râs îngrijorat, eşti mai nebun decât...

Atelier de reparaţii şi întreţinere

Sile. Adormise, în cele din urmă, doborât de frig, legănat de boghiuri şi ameţit de şliboviţa cu un gust imposibil oferită de tovarăşii de compartiment, unii de pe la Cimentul Fieni, pe care-i ştia din vedere (ţinea de mână o zeiţă care-l săruta pe creştet). Se trezi...

Despre urmările…

Despre urmările discuțiilor lui Nea Stamate cu Gicu Manole, colonelul Moldovan, Domnu’ Manea și cu nepotu’ (finu’?) în fața blocului M18, aleea Arutela din Drumul Taberei, pe data de 27 mai 2027 În ciuda multiplelor personalități menționate în titlul acestei...

Amo, amas, amat

Fragmente Notă: textul de față a fost publicat în 1943. În versiunea pentru revista „Fantastica” s-a păstrat ortografia originală, excepție făcând înlocuirea apostrofului cu cratimă acolo unde a fost cazul. Pe malul unei mări, aruncată ca din întâmplare către o...

Eseuri

Foileton

Fantasticul în literatura universală

FANTASTICUL ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ (I) Începuturile fantasticului în literatura universală sunt greu de precizat, în primul rând din cauza dificultăţilor de datare, apoi din cauza amestecului de real, imaginar, vis, miraculos, simbol, mit pe care îl conţine toată...

Marginea curcubeului (ep. 18)

b. Trecerea Menzenes... repetă, ca şi cum ar fi aiurat.  Menzenes... Menzenes...   Numele şefului Poliţiei, fiinţa cea mai detestată din întregul Corassan, ai cărui ochi şi urechi se aflau pretutindeni, în simultaneitate, îi stătea pe limbă asemenea unui...

Ciborgi, clone, androizi și mutanți. Evoluție sau revoluție?

Referatele prezentate la Colocviul Național de Critică și Exegeză SRSFF „Ion Hobana” 2018, ediția a IX-a & Premiile Naționale SRSFF Hobana 2018, sâmbătă 10 noiembrie 2018, ora 10.00, Sala Mare a Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr.38, sector 1, București

Automatisme clasice și cuantice

Această schiță de lucrare este structurată în 5 schițe de capitole, dintre care 4 prezintă conceptele de bază utilizate, iar al cincilea un fel de sinteză a acestor concepte cu aplicabilitate în domeniul inteligenței și conștiinței artificiale. Problema triadei viață...

Singurătatea rațiunii

Două motoare puternice au definit mersul înainte al civilizației umane: teama și lenea. Dacă n-am fi fost leneși, probabil c-am fi rămas și astăzi la stadiul de vânători-culegători. Leneși isteți, înzestrați cu rațiune, au inventat roata, plugul, arcul cu săgeți,...

Caliban și subomul

Numeroase tipuri de utopii și distopii, mai depărtate sau nu, prin originalitate, de un trunchi comun recognoscibil, propun creaturi supraumane care au cel puțin o trăsătură prin care se deosebesc flagrant de oamenii de rând, fiind capabili să facă - fie și pentru un...

Oameni ca Zeii

Eloi și morloci în Minunata Lume Nouă „Iubiți dreptcredincioși, Doamne Ajută, vin din viitor și am o veste nu tocmai bună. Viitorul nu arată foarte bine...” – un autodesemnat și halucinat profet de tip Maglavit, Mesia al unei utopii dement-obscurantiste de o...

Omul post-uman

Evoluții posibile și reflectarea acestora în cinematograful actual Este indubitabil faptul că, în primă instanţă, progresul tehnologic, orice nou prag atins în această direcţie, generează euforie. Şi cum ar putea fi altfel ? Cum am putea oare să nu ne bucurăm şi să nu...

Proxemica om-clonă

perspective schimbătoare, de la Mary Shelley (‘Frankenstein’) la Kate Wilhelm (‘Unde, cândva, suave păsări cântătoare... ’)” Cincizeci de mii de site-uri activează o căutare în internet a locuțiunii “proxemică – om-robot”, un concept definitoriu pentru ceea ce numim...

Transformare și viitor incert. Are specia umană un viitor?

În 1963 Isaac Asimov publica, în „Bulletin of the Atomic Scientist” un eseu intitulat „The Sword of Achilles” în care încerca să deslușească modalitatea prin care se pot identifica copiii cu o inteligență peste medie. Plecând  de la Iliada lui Homer și de la...

Chip cioplit

De când s-a ivit pe lume, omul s-a dovedit și el a fi un micuț creator, după chipul și asemănarea Marelui Creator care a zămislit lumea. Astfel după ce a creat tunetul într-o tobă de piele și bizoni pe pereții grotelor de la Altamira a ajuns inevitabil la ideea de...

Evoluție și revoluție, aspecte ciborgiene

După trecerea istorică de la folosirea arderii lemnului și apoi a cărbunilor pentru producerea energiei calorice, ne aflăm, ca omenire, la finalul perioadei petroculturii. Mai multe voci din mai multe țări se ridică și se fac auzite, aducând în prim plan apropiata...

Clone încolonate şi clovni vegetali

(cine râde la urmă rade) Pentru românul obișnuit, termenul de „clonă” duce cu gândul fie la telenovela braziliană de mare succes, difuzată în chiar primii ani ai mileniului al II-lea (2001-2002), fie la „Războiul clonelor” din seria „Star Wars”, unde cavalerii jedi...