Select Page

Lenea (XIII)

– Mare noroc că ne-am întâlnit, auziră. Azi avem şedinţă cu membrii Institutului pentru Cercetarea Calităţii Vieţii care s-au săturat de rutina zilnică şi au aderat la rutina săptămânală. Sunt mult mai bine pregătiţi pentru o eventuală intervenţie armată. Cei doi...

Lenea (XII)

-Trezeşte-te şi priveşte! sări Angela din somn şi îl scutură pe soţ. Aşezat pe partea dreaptă, Ian se roti, se aşeză cu faţa în sus, apoi, clipind des, se ridică în capul oaselor. – Am adormit?! se miră. – Sigur. Ce ai fi vrut să faci? – Am visat că...