Select Page

Comunicatii

Adaptare după schiţa Oare ce vor să ne spună, de Tristan Bernard (1897)   Lansarea unui satelit pentru studiul particulelor rapide, supraluminice, a fost un eveniment care a trecut neobservat, scăpând până şi rubricilor de actualităţi cosmice ale ziarelor ocupate...

Creşa

Robert reuşi cu greu să ajungă la umbra tufişului pe care şi-l luase ca reper. Genunchiul stâng îl durea al naibii de tare, probabil glonţul îi făcuse rotula aşchii. Scrâşni din dinţi şi se aşeză pe iarba pârlită de soare. Încercă să răsufle adânc, dar aerul fierbinte...

Lupoaica divina

Jana aproape că se împiedică de cadavrul care zăcea în zăpadă cu două săgeţi în spinare. Cu respiraţia tăiată, o luă la fugă spre casă, fără să se uite cine e. Străbătu fumul care-i ustura ochii. Flăcările devorau acoperişurile de stuf. O femeie răvăşită şi plină de...

Marginea curcubeului

Motto: „Nu ne mai desparte decât o Poartă – cea a Iadului din noi” PARTEA I I. 1. Noapte ploioasă în Cartierul Latin “Asupra fiinţării umane în istorie avem această reprezentare banală: omul este o totalitate de predispoziţii.” Karl Jaspers...

Teofil şi câinele de lemn

Fragment de roman Era sufocant. Perdeaua fâşâia încetişor, mişcată de valurile de aer cald eliberate de aparatul de aer condiţionat. Nu dormea, stătea cu ochii închişi şi o strângea tare în braţe. Mirosul părului ei era reconfortant. Nu era prima oară când nu reuşea...

Harul

– fragment de roman – *** Cerul se întunecă însă într-o clipă, foarte mult. Se lasă un frig de nedescris. De unde şi până unde?!?… M-am ridicat şi am privit cerul atentă. Am văzut cum discul solar era acoperit pe jumătate de lună. Era o eclipsă parţială de...

Lenea (XII)

-Trezeşte-te şi priveşte! sări Angela din somn şi îl scutură pe soţ. Aşezat pe partea dreaptă, Ian se roti, se aşeză cu faţa în sus, apoi, clipind des, se ridică în capul oaselor. – Am adormit?! se miră. – Sigur. Ce ai fi vrut să faci? – Am visat că...