Selectează o Pagină

Singurătatea rațiunii

Două motoare puternice au definit mersul înainte al civilizației umane: teama și lenea. Dacă n-am fi fost leneși, probabil c-am fi rămas și astăzi la stadiul de vânători-culegători. Leneși isteți, înzestrați cu rațiune, au inventat roata, plugul, arcul cu săgeți,...

Caliban și subomul

Numeroase tipuri de utopii și distopii, mai depărtate sau nu, prin originalitate, de un trunchi comun recognoscibil, propun creaturi supraumane care au cel puțin o trăsătură prin care se deosebesc flagrant de oamenii de rând, fiind capabili să facă – fie și...

Oameni ca Zeii

Eloi și morloci în Minunata Lume Nouă „Iubiți dreptcredincioși, Doamne Ajută, vin din viitor și am o veste nu tocmai bună. Viitorul nu arată foarte bine…” – un autodesemnat și halucinat profet de tip Maglavit, Mesia al unei utopii dement-obscurantiste de o...

Omul post-uman

Evoluții posibile și reflectarea acestora în cinematograful actual Este indubitabil faptul că, în primă instanţă, progresul tehnologic, orice nou prag atins în această direcţie, generează euforie. Şi cum ar putea fi altfel ? Cum am putea oare să nu ne bucurăm şi să nu...

Proxemica om-clonă

perspective schimbătoare, de la Mary Shelley (‘Frankenstein’) la Kate Wilhelm (‘Unde, cândva, suave păsări cântătoare… ’)” Cincizeci de mii de site-uri activează o căutare în internet a locuțiunii “proxemică – om-robot”, un concept definitoriu pentru ceea ce...

Chip cioplit

De când s-a ivit pe lume, omul s-a dovedit și el a fi un micuț creator, după chipul și asemănarea Marelui Creator care a zămislit lumea. Astfel după ce a creat tunetul într-o tobă de piele și bizoni pe pereții grotelor de la Altamira a ajuns inevitabil la ideea de...

Fantasticul în literatura universală

FANTASTICUL ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ (I) Începuturile fantasticului în literatura universală sunt greu de precizat, în primul rând din cauza dificultăţilor de datare, apoi din cauza amestecului de real, imaginar, vis, miraculos, simbol, mit pe care îl conţine toată...