Select Page

Oameni de zăpadă

Să fie oare gândurile mele? Greu de spus. Dar sunt aşa de clare, încât mă pierd în luciul lor şi rămân atârnat într-o lenevie prelungită a voinţei. Ar trebui să încerc altceva. Să deschid ochii, bunăoară… Printre gene, disting albul acela sidefat, a cărui...

Omul

Omul păşea agale pe asfaltul încins, transpirând abundent, blestemând în gând soarele torid al verii şi omisiunea cumpărării unei pălării. Se îndrepta încet spre cofetăria de la capătul străzii şi, din locul în care se afla, i se părea că mai avea de parcurs o...

Culise

– Azi vei sta lângă mine, vierme! Se cherchelise rău, Bătrânul. Zăcea în cutia din dosul scenei, horcăind din vreme în vreme. Căzuse de pe scaun şi nu mai reuşea să-şi ridice hoitul înecat în grăsime. Ochii mici, înconjuraţi de cearcăne violete între care atârnau...

Morții sunt morți

Negru şi imens, ca un petic lipit pe un balon văzut din interior, hubloul crea o senzaţie de fragil, singurătate şi nimicnicie. Frigul interstelar se transforma într-un şuvoi acvatic, imersând pilotul într-un ocean – oceanul primordial  – care îi trezea false amintiri...

Spirite

Pentru  John Doi-Şoimi   „Natura nu ştie ce înseamnă dispariţia; ea nu ştie decât să se transforme. Tot ceea ce m-a învăţat ştiinţa – şi continuă să mă înveţe şi acum – îmi întăreşte convingerea că existenţa noastră spirituală se continuă după moarte.” Wernher...

Ceea ce poţi schimba

Vă urmăresc cu privirea, pe tine şi pe tata, şuşotind în bucătărie. Iarăşi discutaţi planurile. Niciunul din voi nu pare trist. Dar nici fericit. Cred că există măcar ceva din asta. Însă feţele voastre trădează hotărâre sau, poate, resemnare. În orice caz, am obţinut...

Singur la cină

Ochii lui Karl se obişnuiseră cu subsolul slab luminat, însă nasul lui refuza să tolereze duhoarea de care nu putea scăpa. Dopurile vârâte în nări nu-l ajutau prea mult. Dar asta era slujba lui de acum. Strângea gunoiul, îl făcea grămezi, îl târa după el. Totuşi, mai...

Obiecte pierdute

Robotul se roti de mai multe ori în jurul planetei. O fotografie cu grijă, împărţind-o în zone potrivite colonizării pe care o pregătea. Asoliză şi ieşi din coaja metalică în care străbătuse spaţiul. Îşi încercă, pe rând, braţele manipulatoare. Curăţă terenul, trasă...

Raport de pe Casadarwin

Am povestit şi celeilalte comisii. Mă rog, dacă doriţi, mai spun o dată, deşi nu am nimic de adăugat. Am făcut parte din plutonul de infanterie ataşat expediţiei de prospecţiuni pe Casadarwin. Nu ştiu de ce au botezat-o aşa şi nu-mi amintesc dacă numele ăsta l-am...

Organul rugăciunii

1   Zumzetele aleşilor se îndreptau spre zenit în lumina mare a verii sepulcrale poate fără ca aceia care îşi concentrau gândurile spre Lumea de Sus să îşi dea prea bine seama. Unii dintre ei se balansau într-o parte şi-ntr-alta, murmurând incantaţii vechi de...

Parfumul ispitei

Bătrânelul se apropiase discret, cu paşii târşâiţi purtându-l parcă întâmplător lângă masă. Ţinea la etichetă şi aştepta, ca de obicei, invitaţia să ia loc. De ce nu? Aveam timp berechet de omorât la terasa din colţ şi cafeaua mergea mai bine în doi. Departe de...