Select Page

Regulament de trimitere a materialelor la revista Fantastica

Când trimite un text spre publicare, fie pe un site, fie pe un blog, fie într-un volum virtual sau tipărit, autorul îşi asumă şi riscul de a fi respins. Acest risc creşte proporţional cu numărul de greşeli din text. Materialele nu se trimit în ideea că trebuie să aibă ce lucra şi corectorul sau redactorul sau că „orice lucru prost se poate îndrepta” – fals! E datoria autorului lor să le ofere gata „îndreptate”.

Vă rugăm, aşadar, să respectaţi următoarele reguli când trimiteţi materiale pentru revista noastră, indiferent la ce rubrică doriţi să apară. Nu sunt multe, dar sunt importante şi vor înlesni colaborarea dintre noi.

1. Materialele vor fi culese cu Times New Roman, mărimea 12, şi vor fi trimise într-un fişier de tip rtf sau doc.

2. Întrucât textele vor fi scrise în română, se vor respecta regulile ortografice şi de punctuaţie ale acestei limbi (inclusiv cele considerate de unii minore, ca aşezarea ghilimelelor sus şi jos sau dimensiunea corectă a liniei de dialog, care trebuie să fie mai mare decât cratima sau linia de pauză).

3. Reguli „de amănunt” (coşmarul corectorilor şi al tehnoredactorilor):

a) indiferent că optează pentru â sau pentru î, autorul va fi consecvent şi va scrie, de la început până la sfârşit, cu â sau î, fără să combine regulile care guvernează cele două tipuri de scriere;

b) nu se lasă spaţiu înainte de semnele de punctuaţie, ci după ele (dar se lasă spaţiu înaintea parantezei de deschidere, şi nu după ea);

c) nu se umple textul de tab-uri;

d) la capăt de rând nu se dau spaţii şi nu se foloseşte combinaţia Shift + Enter.

4. Înainte de a fi trimise, textele vor fi corectate obligatoriu de autorul lor. Cele care abundă în greşeli de culegere sau de ortografie nu vor fi publicate, nici returnate spre corectură ulterioară. Autorul va fi anunţat dacă textul său conţine un număr prea mare de erori pentru a putea fi publicat.

5. Materialele vor fi însoţite de o scurtă (scurtă!) notă biografică a autorului şi, la dorinţa acestuia, o fotografie a lui sau una potrivită cu conţinutul textului trimis.

Adresa la care se pot trimite textele este: cristian_corneliu_tamas@yahoo.com