Select Page

Bram Stoker

Colocviul internațional „Where’s the place of Dracula: (de)constructing stereotypes in the study of the mythical space in literature and the arts”, modul în cadrul „International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture”, Universitatea de Vest din Timişoara, 25-27 iunie 2015.

 

Invitați :

Prof. Craig A. Andreson (Iowa State University)
Prof. Donatella Abbate Badin (University Torino)
Prof. Brad J. Bushman (The Ohio State University, Universitatea Amsterdam)
Prof.William Hughes (Bath Spa University)
Dr. Duncan Light (Manchester Metropolitan University)
Prof. Tullio Scrimali (Universitatea Catania)
Dr.Andre Krauss (Academia Română)

“Studiul textelor literare poate contribui la (de)construcția stereotipurilor despre oameni și locuri. Pornind de la ipoteza că literatura și miturile simplifică istoria și transformă realitatea obiectivă în percepție subiectivă, se va discuta despre relația dintre spațiu și imaginație, inclusiv situația în care o operă literară de succes poate transforma realitatea geografică în poveste, iar vizita într-o mod de lectură. Se va discuta lectura atât ca o practică hermeneutică cât și ca experiență estetică, în funcție de impactul operei de artă asupra cititorului.

Dezbaterea va debuta prin abordarea mitului Dracula, cu varietatea formelor sale de manifestare (literatură, film, arte vizuale, etc.) și a reprezentărilor Transilvaniei în imaginația occidentală, intenționându-se extinderea dezbaterii către alte spații care sunt „transformate” de percepția literară :

  • Lectură și emoții: percepții subiective ale geografiei și istoriei;
  • Relația dintre literatură și film în reprezentarea spațiului mitic;
  • Importanța „goticului” în reprezentările mass-media contemporane: experiență estetică și impact emoțional;
  • Lectură și stereotipuri: abordări empirice ale reacțiilor publicului față de narațiuni și opere de artă;
  • Fascinația publicului larg pentru groază și violență: identificarea cu eroul fictiv;
  • Asocierea miturilor (mitul lui Dracula sau alte mituri reînviate în contemporaneitate), cu locuri reale;
  • Utilizările contemporane ale mitului Dracula: ce reprezintă Dracula pentru români, pe de o parte, și pentru cititorii occidentali, pe de altă parte?
  • Emoții și identificare;
  • Avantaje și dezavantaje în utilizarea stereotipurilor în studiul operei de artă;
  • Emoția și cogniția în divertisment: rolul educației.”

Colocviul este organizat și coordonat de Dr. Marius-Mircea Crișan (doctor în filologie în 2008 la Universitatea Torino, Italia), lector la Catedra de Pregătire continuă a personalului didactic, Universitatea de Vest din Timișoara, România.

Marius-Mircea Crișan este autorul volumelor „Nașterea mitului Dracula: Transilvania lui Bram Stoker și impactul unui mit. Dracula și reprezentarea ficțională a spațiului românesc” (Pro Universitaria, 2013), a mai multor studii de imagologie și didactică, și co-autor al unui „Dicționar imagologic al orașelor din România reprezentate în literatură britanică de călătorie”(Mentor, 2012).

Pentru mai multe informații consultați site-urile:

http://www.themythoftransylvania.ro/home_en.htm, care oferă, de asemenea, acces la unele dintre articolele sale.
http://www.dppd.uvt.ro/bbec/index.html
http://www.dppd.uvt.ro/bbec/workshop-humanities.html
http://www.dppd.uvt.ro/bbec/index.html
http://www.dppd.uvt.ro/cercetare/conferinte/

Statuie Stoker_RomaniaFotografia făcută în Pasul Bârgăului, lângă statuia scriitorului irlandez Bram Stoker, prezintă participanţii la Simpozionul Internațional „Dracula – Blurring the Boundaries between Truth and Fiction” (organizat de Transylvanian Society of Dracula, Sighişoara, mai 2007) care au participat la turul Dracula post-conferinţã. În grupul de mai sus distingem câteva personalitãţi din domeniu: Prof. Dr. Elizabeth Miller (rândul al doilea, a patra din stânga), Dr. Jason Nolan (rândul al doilea, primul din dreapta), Prof. Dr. Donatella Abbate Badin (rândul al doilea, a treia din stânga), Dr. Leslie Klinger (rândul al doilea, al cincilea din stânga), Prof. Dr. Carol Senf (primul rând, a doua din dreapta).