Selectează o Pagină

Lansarea Cuadraturii cercului de Gheorghe Săsărman la Timișoara și Cluj
O scurtă vizită în România, la începutul lunii august, a scriitorului Gheorghe Săsărman a prilejuit lansarea, la Cluj și Timișoara, a ediției Nemira a volumului său de proză Cuadratura cercului; totodată, a fost prezentată și ediția americană a cărții, în traducerea celebrei scriitoare Ursula K. Le Guin. La Timișoara, manifestarea a avut loc pe 1 august, pe o vreme super-călduroasă (36° la umbră) la Librăria Cărtureşti (str. Mercy nr. 7), în organizarea clubului timişorean Helion. Cornel Ungureanu, preşedintele Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor, a relevat meritele cărții, accentuând originalitatea ideilor și a scriiturii, pe lângă înrudirea cu autori ca Borges sau Calvino și evidenţiind remarcabila prefaţă semnată de Mariano Martín Rodríguez. După ce autorul a citit două povestiri din volum, „Arapabad” și „Homogenia”, tânărul universitar și filosof timişorean Ciprian  Vălcan a situat cartea în contextul ideilor europene, de la Kafka și Matveevici la Buzzati și Jung. Cornel Secu, unul dintre liderii clubului Helion, a vorbit despre omul Gheorghe Săsărman, despre tangența cu literatura absurdului (Eugen Ionesco) a scrierilor sale, înscrise în orizonturi puţin optimiste (replica autorului: „sunt totuși un optimist”), în care parabola și paradoxul funcţionează ca o demonstraţie a ecuaţiei literare; el a remarcat și rolul extraordinar al lui Mariano Martín Rodríguez în promovarea Cuadraturii cercului în lume, atât ca traducător al ediției spaniole cât și ca mijlocitor al versiunii americane. O notă specială pentru lasershow-ul realizat  în cinstea evenimentului de către fizicianul Adrian Bancu.

La Cluj, pe 8 august, lansarea a fost găzduită de Filiala Cluj a Uniuniii Scriitorilor. Volumul a fost prezentat de către: președinta Filialei, Irina Petraș, eseistă și critic literar, care a și moderat întreaga manifestare; poetul, criticul și istoricul literar Ion Pop, profesor universitar; anglistul și eseistul Virgil Stanciu, profesor universitar. Vorbitorii au subliniat valoarea literară a celor 36 de texte, descrieri de orașe imaginare, care alcătuiesc o carte cu totul aparte, încărcătura lor simbolică – accentuată și prin imaginile grafice asociate fiecărui text – invitând la a cugeta asupra relației omului cu semenii săi, cu natura și cu mediul construit, în timp și în spațiu; ei au relevat expresivitatea limbajului, rigoarea stilistică, limpezimea frazei, capabilă totuși a mijloci interpretări multiple. S-a remarcat și aici o anume înrudire de spirit cu autori ca Borges, Calvino sau Buzzati; a fost însă relativizată încadrarea volumului în genul SF, mai potrivită fiind raportarea la literatura speculativă și la ceea ce prefațatorul definește drept geoficțiune. Au mai vorbit prozatorul și dramaturgul Constantin Cubleșan, critic și istoric literar (o pledoarie de bun simț, cu trimitere la Stanislaw Lem, contra etichetei de „scriitor SF”), romancierul Radu Mareș (convins că polul nord al prozei românești a migrat la Cluj), precum și arhitectul Eugeniu Pănoiu, care a prezentat cu acest prilej (fiind vorba de orașe, dar și cu referire la doctoratul în teoria arhitecturii al lui Gheorghe Săsărman) un impunător album dedicat orașului Cluj, așa cum apare el în proiectele ultimelor cinci decenii. Prezent și el la lansare, autorul – stabilit în 1983 la München – a răspuns apoi la întrebări și la solicitări de autografe. Manifestarea s-a încheiat cu discuții amicale la platoul cu pateuri și la un pahar de vin sau, după preferințe, de băuturi răcoritoare – binevenite pe o caniculă în pofida căreia, chiar în toiul perioadei de concediu, s-au adunat la sediul Filialei aproape 40 de iubitori de literatură. Așa cum remarca Irina Petraș, în circumstanțele date o sală plină reprezintă cel mai convingător semn de prețuire – pentru autor si pentru literatură in general.

Author