Selectează o Pagină

Colocviul de critică și exegeză SF Ion Hobana 2013

(rezumat al tezei de doctorat susţinută pe data de 28.10.2013 la Universitatea Transilvania din Braşov, Școala Doctorală Interdisciplinară, Departament Literatură și Creativitate Culturală, Conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Andrei Bodiu; prezentare la Colocviul Național de critică și exegeză SF&F Ion Hobana 2013)

Punctul de pornire pentru studiul Fantasticii românești după al doilea război mondial a fost o tensiune critică simțită între actul lecturii textelor de ficțiune speculativă românești, precum și a celor din genurile conexe fantastice, și actul evaluator executat verbal sau scriptural de către mediul literar și academic asupra acelorași texte. Analiza critică s-a ramificat istoric și teoretic constatând necesitatea unei construcții inovatoare la nivel de limbaj și la nivel de metodă, o punere împreună a semioticii și antropologiei spre a ajuta literatura de gen românească în drumul către o sincronizare cu cea internațională, dar și spre stingerea conflictelor ideologice: dinspre istorie în politică, de la aceasta în literatură și înapoi. Au fost atacate vechile împărțiri schizoide, prejudecățile, s-au transpus în jurul termenilor de paraliteratură, imaginar, structură, izotopie și, mai ales, fantastică, vederile parțiale care au permis unificarea critică. S-a ajuns ca prin exemplificarea vieții și operei a patru autori români de după al doilea război mondial – Ștefan Bănulescu, Camil Baciu, Vladimir Colin, Sebastian A. Corn -, prin intermediul demersului euristic sugerat de Gilbert Durand și prin reuniunea într-un concept a gramaticilor narative a lui John Clute, să se găsească un nou și original model comprehensiv al literaturii românești a imaginarului.”

  1. Scopul, materialul și metoda lucrării

Teza Fantastica românească după al doilea război mondial își propune să circumscrie și să înscrie critic reuniunea dintre sub-genurile literaturii fantastice de limbă română, ceea ce înseamnă că își asumă trei misiuni convergente: aducerea la zi a limbajului teoretic specializat – inclusiv cu introducerea unor termeni noi –, găsirea sprijinului ideologic al reuniunii – fie acesta de sorginte antropologică – și aplicarea unei modelări semiotice pe tipurile fundamentale ale fantasticii românești, pentru validarea reuniunii.

Altfel spus, teza este o cercetare culturală, cu instrumentar antropologic și semiotic, pe subiect literar. Interesul ei rezidă în riscurile niciodată asumate până acum în literatura română de gen de a depăși barierele de limbaj critic menținute prin inerție, de a încerca să rostească nume și titluri într-o structură de relații valorizatoare, de a sesiza alunecările, aberațiile și autismele din spațiul literar românesc de gen. Prin demontarea riscurilor asumate se poate obține un construct teoretico-critic util în înțelegerea producerii de text literar românesc cu caracteristici fantastice dintre cele mai diverse, într-un limbaj unificat și cu niște repere estetice ferme.

Cu fața numai către vest, literatorii din zona fantasticului românesc încearcă să se facă pe cât posibil mai cunoscuți și, până către 1998, pe aceleași coordonate deja trasate înainte de 1989.

Între 2000 și 2010 încă două fenomene sunt importante pentru literatura fantastică românească: maturizarea deplină a scriitorilor debutați după 1990, ceea ce s-a concretizat prin volumele individuale sau antologiile de grup, și trecerea centrului de greutate în publicistica de gen dinspre tipar în mediul electronic.

Al doilea fenomen se petrece pe scară mondială, ceea ce ne ajută să recuperăm decalajul, măcar la nivel discursiv și comunicațional, cu spațiul literar occidental. Astfel că, într-un fel, se poate spune că la momentul scrierii acestor rânduri, literatura fantastică și sf românească se găsește acolo unde ar fi trebuit să fie în primele luni ale lui 1990, pe deplin racordată la ultimele modalități de expresie și lipsită de complexe în fața surorilor ei din limbile de mare circulație.

Fie prin scriitorii români care au emigrat și scriu (și) în engleză sau franceză, fie prin scriitorii români care scriu o parte din opera lor direct pentru contractele obținute cu edituri vestice, ceea ce s-a visat acum 20 de ani, însă a fost rău introdus în atenția occidentală, pare astăzi foarte aproape de realizare.

Putem spune că suntem, astfel, eliberați de complexele de inferioritate pe care le-am supracomplexat bombastic și protocronic sub regimul comunist.

Prin faptul că vecinătățile și opozițiile reprezintă o bună parte din tipurile de relații existente între conceptele cercetării, un instrument de lucru care se autopropune este pătratul semiotic al lui Greimas. De la natura semnului până la intenționalitatea sa, simplificarea oferită de acest instrument îl face foarte prețios. Trebuie păstrat echilibrul între fascinația exercitată de uneltele folosite și adecvarea lor la obiectul studiului.

Păstrând în minte toate condiționările, teza de față propune primatul între auxiliare să fie acordat antropologiei. Știință practicată în România înainte de 1989 mai ales sub haina etnografiei și pălăria folclorului, antropologia a fost tratată cu circumspecție atunci când se arăta în stare să ofere noi căi de cercetare în subiecte ieșite de sub această idee preconcepută. Întârzierile nu atât conceptuale, cât de uz conceptual, s-au încercat a fi depășite prin salturi, ceea ce, într-adevăr nu ajută nici la asimilarea, nici la diseminarea studiilor antropologice pe subiecte românești. Structurile antropologice ale imaginarului, a lui Gilbert Durand, a întregit traducerile din Claude Lévi-Strauss, însă peste literatură au fost aplicate fragmentar și cu întârziere, artele plastice, apoi artele vizuale fiind cele care au integrat mai rapid motorul ideatic antropologic.

Dacă există un cod propriu cercetărilor în ficțiunea speculativă, fantastic și sub-genurilor dintre ele, lucrarea de față și-l extrage din modelele reprezentate de Brian Aldiss, Darko Suvin, Ion Hobana și Cornel Robu.

  1. Lansarea termenilor de specialitate în „survol”

Ca o consecință permanentă a inerției paradigmatice, și discuția despre o literatură de gen trebuie să înceapă cu analogia termenilor celor mai cunoscuți, o analogie de mecanică a fluidelor: mainstream și… celelalte Înspre același rol, și tot sfidând scrierile relativiste, se îndreaptă permanent termenii de normă și canon.

Din unghiul de vedere al definițiilor și delimitărilor intra-literare, Adrian Marino oferă cel mai complet catalog pentru marginea literaturii, în capitolul Ierarhizarea literaturii din Hermeneutica ideii de literatură, reluat în volumul al 5-lea din Biografia ideii de literatură, unde nu ezită să numească, în principal, subliteratură, ceea ce cade de pe grilele artistice și canonice. Ce este propriu lui Adrian Marino este că nu se mulțumește cu o simplă reluare, nu reformulează doar cercetarea sa, astfel încât găsește necesar să certifice și termenul de paraliteratură, problematizându-l, nu ca anti-canonic, anti-estetic, anti-elitist (pentru acestea e suficientă „subliteratura”), ci ca pe o necesitate în însăși definiția literaturii ca atare.

De obicei, scapă atenției că Introducere în literatura fantastică a lui Tzvetan Todorov este o urmare, pe alocuri polemică, a Anatomiei Criticii a lui Northrop Frye. Totuși, pentru teza Fantasticii românești…, este imperios necesară conștientizarea relației dintre cele două opuri fundamentale.

Fantasticul se află în acea stare mentală și emoțională care apare la autor și trece prin text la cititor, păstrându-și evanescența.

Uzul unui dicționar este didactic, glosarul este o convenție temporară de stabilire a unui limbaj comun, însă ceea ce am propus în paginile anterioare este o relaționare, nu un dicționar și nici un glosar. Precizia termenilor este importantă în cercetarea specifică, în cea generalistă, cum se dorește teza de față, relația dintre ei, poziționarea istorică și critică, este primară. În interiorul literaturii, termenii propuși se află pe diferite paliere de generalitate și, de asemenea, se găsesc în arii diferite de interes teoretic și estetic. Termenii folosiți de-a lungul tezei sunt, pe lângă cei bolduiți până aici, cei care definesc sub-genuri ale fantasticului, grupări literare, tendințe: science fiction, ficțiune speculativă, gothic, realism magic, basm cult, new weird etc. În capitolul următor, se face o trecere în revistă istorică, folosind vocabularul intern adoptat, a ficțiunii speculative românești – ca parte a fantasticii pe nedrept împinsă în poziții secundare. Se propune astfel o:

3. Istorie pe scurt a ficțiunii speculative românești

Am propus periodizarea de mai jos:

2012-2000 / Stempunk + Gothic + New Weird + Fantasy

2000-1989 / Cyberpunk + excepții „tradiționaliste”

1989-1974 / New Wave

1974-1955 / Literati și Sputnik

1955-1937 / dictaturi, război, instaurarea comunismului

1937-1873 / Părinții Fondatori

Cele mai multe scrieri sf în românește sunt distopii, utopii, epopei spațiale sau combinațiile acestora. Am ilustrat tabloul mediei culturale implicate în susținerea sau observarea literaturii fantastice, constatând că aproape fiecare generație de scriitori are o publicație prietenoasă debutanților:

Steampunk, Gothic, Fantasy – Gazeta SF, Galileo

New Weird – atelierkult.com

„Motocentaurii” – Jurnalul SF

„Tradiționaliștii” – Anticipaţia, Helion

New Wave – Almanahul Anticipaţia

Literati și Sputnik – CPSF

Și am încheiat capitolul istoric grupând fiecare operă importantă cu sub-genul, curentul sau tendința literară în care a fost discutată, pentru a da un sistem de referință intern, bazat pe literatură scrisă în românește, în contrabalans cu sistemul de referință teoretic – acesta aflat covârșitor sub influența spațiului literar străin și, în special, anglo-saxon:

Steampunk – Steampunk & 2484 Quirinal Ave.

New Weird – Radharc & Reţetarium

Cyberpunk – Motocentauri pe Acoperişul Lumii & Gangland

Space Opera – Abaţia & Zee & Doando & În anul 4000 sau O călătorie la Venus

Utopia – DemNet & O iubire din anul 41042

Distopia – Cumania 2010* & Deratizare & Domenii Interzise & Phreeria & Zeul Apatiei & Animalul de Beton & Oraşele scufundate

Uchronia – Constanţa 1919 & Scurtă Istorie a Lucrurilor* (în Motocentauri pe Acoperişul Lumii) & Timp mort & Vremea Nebuniei* & Califat* & Ucronia de la Tapae* & Finis Romaniae

SF&F de aventuri – Imperiul Marelui Graal & Cartea Brundurilor & Aquarius & Lumea lui Waldemar & Aşteptând în Ghermana & Cassargoz* & Marele Prag & Babel & Divertisment pentru vrăjitoare

Sfârșitul Lumii – Sfâşierea & Pythia* & Oraşele scufundate

Cărți care vor să explice/conțină Totul – DemNet & Motocentauri pe Acoperişul Lumii & Imperiul Marelui Graal & Opţiunea & Aporisticon & Cruciada lui Moreaugarin & Moartea purpurie & Vă caută un taur & Pentagrama & Legendele ţării lui Vam & Grădina Zeilor & Derapaj & Minoic & Tozgrec

*Aceste titluri aparțin unor proze scurte, nu unor volume.

  1. Introducerea conceptului dual „fantastica”

Minoritatea în creștere a literaților care caută sprijin conceptual extra-literar se împarte și ea în două categorii: cei care doresc conceptul motivat politic, din ceea ce s-ar chema ideologie – cu rezultatul că analiza lor literară devine ideologie ea însăși, o particulă de „filozofie degenerată” – și cei care translatează concepte prin intermediul studiilor culturale – cu rezultatul că ajută la scoaterea literaturii din poziția de centru canonic al culturii occidentale.

Despre gramaticile narative/ modurile de discurs pe care le folosește în critica și teoria sa, John Clute spune că au toate patru faze, fiecare cu termenul potrivit pentru genul său, deci 12 în total. Matricea critică a lui Clute seamănă cu un exercițiu mnemotehnic: el ia cele patru momente ale acțiunii și le atașează o unitate de discurs: de percepție – în fantasy, intelectual – în sf, emoțional – în horror. Iar permutările aparțin unei „Ur Story”, povestea originară care poate fi spusă în trei feluri diferite

Termenul fantastica a fost introdus înainte de John Clute de către Gilbert Durand în studiul antropologic al imaginarului. Matricea în care Durand a operat este mai extinsă decât a lui Clute și cu o ambiție de cuprindere mai mare. Studiile lui Gilbert Durand au tins să găsească „ultima particulă” pentru toate formele de expresie artistică și, dacă, într-adevăr lucrul cu obiectele artistice verbale și scrise a primat față de cele plastice, cinematice, muzicale sau mixte, a fost datorită ambivalenței creatoare a limbii, vehicul și instrument simultan.

Corespondențele cu „reuniunea Clute” ale fantasticii lui Durand constituie ideologia tezei de față. Nu considerăm în corpusul de idei preluate supremația niciunei surse, fiindcă amândouă sunt explicite în a-și asuma limitele – de domeniu, la Clute, filozofice, la Durand –, combinația lor, naturală printr-o rizomatică terminologică și metodologică, fiind suficientă scopului nostru. La capătul parcurgerii a nenumărate texte de ficțiune, izotopia imaginilor a apărut amândurora ca naturală, cu firescul incluziunii „palimpsestului” clutian în tabloul mai vast, totalizator, durandian.

În fantastică, umanismul liberal a fost și este adaptat perfect de critica de întâmpinare, în marea majoritate benevolentă și din motive de marketing : câteva șiruri de epitete și metafore critice sprijinite de citate din textul de comentat, încheiate cu o invitație la lectură alcătuiesc încă recenzia-standard la 2013.

  1. Antropologia și cercetarea literară românească se întâlnesc în fantastică

Ficțiunea speculativă tratează același subiect ca antropologia, dacă în science fiction se consideră omul viitorului, în antropologie se consideră omul în trecut, în prezent și în viitor. Ar fi deci firesc ca ficțiunea speculativă să fie folosită ca un vehicul de explorare a unor idei din antropologie.

Se poate vorbi de o periodizare internă a cercetării literare românești, așa cum se poate vorbi de o listă de subiecte de cercetare agreate de regimul politic și o listă de subiecte lăsate în umbră, ca periculoase sau inutile pentru același regim. Ceea ce contează este că, pe lângă comparatismul universalist al lui Adrian Marino, există și alte încercări și reușite de studii teoretice românești, o bună parte dintre ele avându-și sorgintea în literatura română propriu-zisă. Mai ales criticii și teoreticienii generației ’80, se apleacă peste subiecte din literatura română, probabil căutându-și o linie comună spre auto-definire și legitimare.

O aplicare pe texte de ficțiune speculativă românești a cărții Structurile antropologice ale imaginarului a lui Gilbert Durand are în fața ei exemplul ilustru al studiului lui Mircea Cărtărescu despre Mihai Eminescu, Visul chimeric.

Pentru demersul de față este importantă o nuanțare a manierei istorice și critice, nuanțare care ține cont de pericolul autoiluzionării, fie ea axiologică, politică sau morală. O intenție integratoare pare să dețină la un moment dat Mircea Cărtărescu, în Postmodernismul românesc, însă critica indirectă pe care i-o aduce Ion Manolescu în Benzile desenate și canonul postmodern, aceea că literatura per ansamblu nu mai este centrală noii paradigme culturale de început de mileniu, erodează chiar fundamentele operației integratoare cărtăresciene.

Rezultatul nu este o istorie de gen sau sub-curent, nici istoria unei idei, nici istoria unei generații sau a unui interval de timp, ci o explicitare morfologică și tipologică a tuturor acestora, un excurs simultan diacronic și sincronic, mai degrabă un ghid critic asemănător cu cel ale lui Neil Barron, Anatomy of Wonder, sau, la modul ideal, o ipoteză asupra poeticii, ca Metamorphoses of Science Fiction, a lui Darko Suvin.

  1. Limbajul și metoda se aplică obiectelor de studiu – scriitorii și opera lor

După cum s-a văzut în capitolele teoretice, fantastica, în accepția lui John Clute, este suma „gramaticilor narative” ale genurilor science fiction, fantasy și horror. De asemenea, fantastica, în accepția lui Gilbert Durand, este o „filosofie a imaginarului”.

Până a face nominalizările „tipurilor fundamentale” românești, să observăm că aceleași probleme de legitimare, de acceptare, de canonizare se găsesc și în literatura anglo-saxonă.

Criteriile de selecție nu trebuie să fie nici prea vagi, astfel încât să se știe despre ce vorbim, nici prea numeroase, în așa fel încât gradul de acoperire al lor să își păstreze pe cât posibil caracterul total.

Propun următoarele criterii:

1. valoarea estetică a operei scriitorului ales să corespundă standardelor epocii și genului ales pentru exprimare

2. valoarea estetică a operei scriitorului să poată servi ca argument în depășirea standardelor epocii și genului pentru scriitori care i-au urmat în istoria literară

3. opera scriitorului ales, în întregime sau numai prin anumite volume, să aibă corespondenți în literatura de gen universală

4. scriitorul ales să aibă o ideologie literară proprie, în stare să îi sprijine alegerea prin aplicarea primelor trei criterii.

Alegerea este o ecuație între situarea istorică, influența discursivă, sincronism și originalitate teoretică.

Folosirea pătratului semiotic al lui Greimas în superpozițiile „știință-fantastic” și, respectiv, „fantastic-știință”, arată astfel cu scriitorii aleși:

De introdus cele două imagini !

Trei din cele patru tipuri fundamentale ale fantasticii românești parcurg biografic și bibliografic toată perioada comunistă a literaturii noastre: Ștefan Bănulescu, Camil Baciu și Vladimir Colin. Al patrulea, Sebastian A. Corn, debutează și își obține locul în fantastica românească după 1989. Toți patru au în comun dorința de edificare a unor lumi proprii ficționale care să fie autosuficiente și fiecare ajunge să formuleze teoretic autonomia și chiar autotelismul lumilor sale.

  1. Studiu comparatist, semioză și antropologie

Ajunși aici, explicația secvențialității Colin-Baciu-Bănulescu se formulează astfel: Vladimir Colin este tipul de prozator din fantastica românească ce exemplifică ca ambiție de construcție de lume ficțională deceniul al VI-lea, Camil Baciu – deceniul al VII-lea, Ștefan Bănulescu – deceniile VIII-IX.

Relativizarea personală prin ketman este, de fapt, un absolut comun – cel al reacției de apărare individuale la presiunea sistemică – toți trei prozatorii s-au eliberat de sub această presiune fie folosindu-se de ea (Colin), fie exilându-se (Baciu), fie ocultând-o (Bănulescu). Toți trei au scris pentru a construi lumi ficționale ieșite de sub ideologia de partid și de stat, având căi personale către mituri fondatoare ale acestor lumi, iar darea în vileag a acestora – ca mituri fondatoare – a fost păstrată strategic în rezervă pentru o eventuală recuperare istorică post-comunistă.

Izotopiile sunt conexiuni de mare complexitate între opere, texte și autori la nivelul imaginarului. Propunerea celor 12 perechi de izotopii se bazează pe asumarea riscului comparațiilor nemaiîncercate sub vechea ideologie literară (umanist-liberală).

Bazinul semantic este implicit în schemele izotopiilor durandiene și, deci, și în cele ale fantasticii românești postbelice, „nuanțează în subansambluri mișcarea sistemică”. Bazinul semantic al fantasticii este corodat de comunism iar reflexele de autoapărare – printre ele ketman-ul – duc la reformulări epice ale imaginarului precedent într-o retorică acceptabilă în momentul istoric.

Cele două „pătrate semiotice” în care am așezat tipurile fundamentale ale fantasticii românești postbelice sunt grilele de start în analiza comparativă care va descoperi confluențele și recurențele – explicitate ca izotopii ale imaginii – din această fantastică.

  1. Contribuțiile și originalitatea tezei se ramifică istoric, critic, teoretic

Fantastica românească după al doilea război mondial permite cel puțin re-citirea istoriei literare românești, fiindcă reușește re-scrierea fragmetului istoric care se referă la genul/genurile literare ce deține/dețin o preponderență a fantasticului în materia, poetica și retorica lui/lor.

Perioada istorică pusă sub observație și analiză este una de întindere semnificativă, din punct de vedere generațional cuprinzând nu mai puțin de patru, dacă nu cinci „promoții” de scriitori – trei între 1945 și 1989, una (în curând două) după căderea comunismului.

Faptul că aceste generații literare sunt ușor indentificabile prin influența ideologică a regimului comunist în scrierile lor teoretice și de ficțiune a condus la o expoziție de momente politice, tratate cu detașarea sintetică a lui Lucian Boia sau cu implicarea analitică a lui Vladimir Tismăneanu. Ambii sunt de acord că, în România, ideologia marxistă a avut propriile aberații și, în urmărirea acestora în câmpul de interes al fantasticii, a fost nevoie să le explicităm pe cazurile de scriitori pe care i-am numit tipurile fundamentale. Din punct de vedere al istoriei „simple”, biografiile lui Ștefan Bănulescu, Camil Baciu, Vladimir Colin și Sebastian A. Corn prezintă patru raportări la comunismul de tip românesc: evadarea în estetic (Bănulescu), evadarea în exilul propriu-zis (Baciu), escamotarea sofistică în interes propriu (Colin), ignorarea și amânarea (Corn).

La polul opus istoriei literare, mai ales în dimensiunea ei „de întâmpinare”, critica literară are de câștigat din Fantastica românească după al doilea război mondial pe două coordonate: terminologică și metodologică. Prea cantonată în decupajele impuse de termenii vechi (mainstream, sf, „literatură înaltă”, „literatură de consum” etc.), decupaje care s-au transformat în adevărate bariere mentale cu efecte mutilatoare asupra organelor de simț estetic, critica literară – și nu am vorbit aici numai de cea românească – se poate folosi de termeni ca fantastica pentru o operație de incluziune care să nu îi cauterizeze discernământul.

Reuniunea generică propusă recent de John Clute este un sistem de aplanare a tensiunilor trans-genice. Că în românește fantastica este și filozofia imaginarului desemnată de Gilbert Durand este o șansă integratoare. Departe de „realismul” filozofic – cel care spune că universaliile există în sine – realismul critic propus de Fantastica noastră ține de un nominalism de bun-simț – starea de fapt din literatura fantasticului există ca atare, îi trebuie un nume adecvat.

Extra-literarul (prin ideologie, accidentele biografice și presiunea tehnologiei asupra comunicării) și literarul (prin sincronizări sau recuperări, prin amalgamarea genurilor și prin creșterea importanței actului lecturii – devenită pro-activă, non-liniară) sunt echilibrate sub noul-vechi termen, util nu fiindcă propune dispariția celor care l-au precedat, ci dezambiguizarea lor.

Probabil cea mai importantă contribuție a tezei Fantastica românească după al doilea război mondial este teoretică. Termen și manieră, fantastica aduce împreună pentru prima dată studiile academice despre literatura de gen anglo-saxonă cu cele „continentale” (franceze, mai ales) și cu cele românești.

Este privilegiul receptorului sub coduri multiple, caracteristic culturilor zise „mici”, „marginale”, de a se raporta la mai multe centre. Dacă în literatura de gen de astăzi, întocmai ca în celelalte arte, fantastica este dominată de producția de text și imagine din spațiul anglo-saxon, fantasticul ca atare este o dimensiune a imaginarului universal. În românește, fantastica este tânără, istoric, deși trece firesc prin toate vârstele imaginarului.

Pentru prima dată, în modelul semiotic al tipurilor fundamentale, s-au găsit izotopii, id est, conexiuni ale imaginarului, între opere literare românești și între autori români care niciodată nu au fost priviți împreună ca părți ale unui tot. Împotriva fragmentarismului dat de critica tradițională, fortificat de limbajul care cataloghează și dă sentințe, Fantastica românească după al doilea război mondial găsește o cale spre integrarea cu păstrarea diferențelor.

Fantastica și aplicația antropologică ale prezentei teze sunt o sinteză românească între școlile anglo-saxonă și franceză, școli pentru studiul imaginarului, făcută posibilă de o analiză a istoriei și istoriei literare românești. Cu o analiză similară pe o altă tradiție literară, cu propriile ei tipuri fundamentale, credem că termenii și maniera de lucru din Fantastica românească după al doilea război mondial se pot adapta și altor literaturi – ceea ce ar fi pasul următor de făcut.

© Cătălin Badea Gheracostea

Rezumatul tezei de doctorat a fost publicat în Revista SRSFF cu permisiunea domnului dr.Cătălin Badea Gheracostea. Îi mulţumim.

Bibliografie

Repere teoretice, istorice şi critice:

Aldea, Bogdan, Worlds in the Making. Science Fiction between Fabulation and Mannerism, Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2006

Aldiss, Brian, Billion Year Spree. The History of Science Fiction, Weidenfeld&Nicholson, London, UK, 1973

Aldiss, Brian, Trillion Year Spree. The History of Science Fiction, Atheneum, New York, USA, 1986

Aldiss, Brian & Harry Harrison (ed.), Hell’s Cartographers. Some Personal Histories of Science Fiction Writers, Harper& Row, Publishers, New York, San Francisco, London, US&UK, 1975

Aldiss, Brian, The Detached Retina: Aspects of SF and Fantasy, Liverpool University Press, Liverpool, UK, 1995

Aldiss, Brian, An Exile on Planet Earth, Bodleian Library, Oxford, UK, 2012

Amis, Kingsley, New Maps of Hell, The Science Fiction Book Club by arrangement with Victor Gollancz Ltd., London, UK, 1962

Angelescu, Silviu, Mitul şi literatura, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010

Angenot, Marc, Glossaire de la critique littéraire contemporaine, Montréal, Hurtubise, HMH, 1972

Antohi, Sorin, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

Bahtin, M.M., Metoda formală în știința literaturii, Editura Univers, București, 1992

Barr, Marleen S. (ed.), Envisioning the Future. Science Fiction and The Next Millenium, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, USA, 2003

Barron, Neil (ed.), Anatomy of Wonder. A Critical Guide to Science Fiction, 5th edition, Libraries Unlimited, Westport, Connecticut & London, USA & UK, 2004

Barry, Peter, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester University Press, UK, 1995

Bartter, Martha (ed.), The Utopian Fantastic. Selected Essays from the Twentieth Conference on the Fantastic in the Arts, Praeger, Connecticut, US, 2004

Baudrillard, Jean, Marc Guillaume, Figuri ale alterităţii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002

Baudrillard, Jean, Cuvinte de acces, Editura Art, Bucureşti, 2008

Bănulescu, Ștefan, Scrisori din Provincia de Sud-Est, Editura Albatros, București, 1976

Bănulescu, Ștefan, Scrisori din Provincia de Sud-Est sau O bătălie cu povestiri, Editura Nemira, București, 1994

Bloom, Clive (ed.), Gothic Horror, Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire & New York, UK&US, 2007

Bloom, Harold, The Western Canon. The Books and School of the Ages, Macmillan, UK, 1995

Bodiu, Andrei, Caius Dobrescu (coordonatori), Repertoar de termeni postmoderni, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2009

Belsey, Catherine, Poststructuralism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, UK, 2002

Bleiler, Everett F., The Guide to Supernatural Fiction, The Kent State University Press, Ohio, USA, 1983

Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, 2010

Boia, Lucian, Mitologia științifică a comunismului, Editura Humanitas, București, 1999, 2005

Boia Lucian, România, țară de frontieră a Europei, Editura Humanitas, București, 2005

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006

Boia, Lucian, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950, Editura Humanitas, București, 2011

Borklund, Elmer, Contemporary Literary Critics, Second Edition, St. James Press, Chicago and London, US and UK, 1982

Bould, Mark & China Miéville, Red Planet. Marxism and Science Fiction, Pluto Press, London 2009

Buchanan, Ian, Dictionary of Critical Theory, Oxford University Press, Oxford, UK, 2010

Bugariu, Voicu, Literați și sefiști, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2008

Caillois, Roger, Mitul şi omul, Editura Nemira, Bucureşti, 2000

Caillois, Roger, Abordări ale imaginarului, Editura Nemira, Bucureşti, 2001

Capra, Fritjof, Taofizica, Editura Tehnică, București, 1995

Călinescu, George, Estetica basmului, Editura pentru Literatură, București, 1965

Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent, Editura Minerva, București, 1982

Cărtărescu, Mircea, Visul chimeric, Editura Litera, București, 1992

Cernătescu, Radu, Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române, Editura Cartea Românească, București, 2010

Chu, Seo-Young, Do Metaphors Dream of Literal Sheep?: A Science-Fiction Theory of Representation, Cambridge, Harvard UP, UK&US, 2011

Clareson, Thomas D. (ed.), Extrapolation: A Science-Fiction Newsletter, volumes I through X, December ’59 – May ’69, with a New Introduction and Topic Index by Thomas D. Clareson, Gregg Press, a Division of G. K. Hall&Co., Boston, 1978; Photographic reprint, First Published in Ohio, US, June 1978

Clute, John, The Illustrated Encyclopedia of Science Fiction, Dorling Kindersley, London, UK, 1995

Clute, John, Pardon this Intrusion: Fantastika in the World Storm, Beccon Publications, UK, 2011

Colin, Vladimir, Problemele și drumurile basmului cult, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1955

Coote, Jeremy & Anthony Shelton (coord.), Anthropology, Art and Aesthetics, Clarendon Press, Oxford, 1992

Dan, Sergiu Pavel, Fețele fantasticului, Editura Paralela 45, Pitești, 2005

Davies, David Michael, A Dictionary of Anthropology, Muller, London, UK, 1972

Delany, Samuel R., Shadows, în Longer Views. Extended Essays, University Press of New England, Hanover, NH 03755, USA, 1996

Deutsch, David, Textura realității, Editura Tehnică, București, 2006

Dinescu, Lucia Simona, Corpul în imaginarul virtual, Editura Polirom, Iași, 2007

Dubuison, Daniel, Mitologii ale secolului XX. Dumezil, Levi-Strauss, Eliade, Editura Polirom, Iaşi, 2003

Ducrot, Oswald & Jean-Marie Schaeffer¸ Noul dicționar enciclopedic al științelor limbajului, Editura Babel, București, 1996

Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998

Durand, Gilbert, Aventurile imaginii, Editura Nemira, Bucureşti, 1999

Durand, Gilbert, Arte și arhetipuri, Editura Meridiane, București, 2003

Frank, Manfred, What is Neostructuralism?, University of Minnesota Press, Minneapolis, US, 1989

Freedman, Carl (ed.), Conversations with Samuel R. Delany, University Press of Mississipi, Jackson, USA, 2009

Gellner, Ernest, Plough, Sword and Book. The Structure of Human History, The University of Chicago Press, Chicago, US, 1990

Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficțiune și dicțiune, Editura Univers, București, 1994

Goimard, Jacques, Critique de la science-fiction, “Pocket”, Univers Poche, Paris, 2002

Groys, Boris, Despre nou. Eseu de economie culturală, Editura Idea, Cluj, 2003

Gunn, James and Matthew Candelaria (ed.), Speculation on Speculation. Theories of Science Fiction, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Maryland & Toronto & Oxford, USA & Canada & UK, 2005

Györfi-Deák György, Isterii și Istorii literare, fișier .pdf aflat la http://NetSF.org, 6 august 2004, 13:00

Harpham, Geoffrey Galt, On the Grotesque. Strategies of contradiction in Art and Literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1982

Harland, Richard, Superstructuralism. The Philosophy of Structuralism and Post-Structuralism, Methuen, London & New York, UK & US, 1987

Haulică, Michael, Nu sunt guru, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007

Haulică, Michael, …Nici Torquemada, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Hawkes, Terence, Structuralism and semiotics, Routledge, London, UK, 1989 (1st edition, Methuen, 1977)

Hickman, Larry A., Pragmatism as Post-Postmodernism. Lessons from John Dewey, Fordham University Press, New York, USA, 2007

Hernadi, Paul, Beyond Genre. New Directions in Literary Classification, Cornell University Press, Ithaca & London, US&UK, 1972

Hobana, Ion, Science Fiction. Autori, cărţi, idei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983

Hobana, Ion, Literatura de anticipaţie. Autori, cărţi, idei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986

Hobana, Ion, Triumful visătorilor, Editura Nemira, București, 1998

Hobana, Ion, Peste o sută și o mie de ani, Editura Academiei Române, București, 2010

Horodincă, Georgeta, Ștefan Bănulescu sau ipotezele scrisului, Editura DU Style, București, 2002

Hutcheon, Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, București, 1997

James, Edward, Science Fiction in the 20th Century, Editura Oxford University Press, 1994

James, Edward & Farah Mendlesohn, The Cambridge Companion to Science Fiction, Cambridge University Press, UK, 2003

Johansen, Ib & Peter Ronnov-Jessen (coord.), Inventing the Future. Science Fiction in the Context of Cultural History and Literary Theory, în The Dolphin, publication of The English Department, University of Aarhus, Denmark, no. 11, April 1985

Karnoouh, Claude, Adio Diferenţei. Eseu asupra modernităţii târzii, Editura Idea, Cluj, 2001

Kerslake, Patricia, Science Fiction and Empire, Liverpool Universtiy Press, 2010

Kuhn, Thomas S., Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999

Kuper, Adam, Anthropology and Anthropologists: The Modern British School, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1983

Lavender III, Isaiah, Race in American Science Fiction, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, US, 2011

Levi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura Politică, Bucureşti, 1978

Levi-Strauss, Claude, Antropologia şi problemele lumii moderne, Editura Polirom, Iaşi, 2011

Lovink, Geert, Cultura digitală. Reflecţii critice, Editura Idea, Cluj, 2004

Lyotard, Jean-Francois,Condiţia postmodernă, Editura Babel, Bucureşti, 1993

Manolescu, Florin, Literatura S.F., Editura Univers, Bucureşti, 1980

Manolescu, Ion, Videologia. O teorie tehno-culturală a imaginii globale, Editura Polirom, Iaşi, 2003

Manolescu, Ion, Benzile desenate şi canonul postmodern, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2011

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești, 2008

Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu, 3 volume, Editura Aula, Brașov, 2001

Marino, Adrian, Hermeneutica ideii de literatură, Editura Dacia, Cluj, 1987

Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură, vol. 5, Editura Dacia, Cluj, 1998

Martin, Mircea (coord.), Explorări în trecutul și prezentul teoriei literare românești, Editura Art, București, 2006

Mason, Carol & M.H. Greenberg & Patricia Warrick (coord.), Anthropology through science fiction, St. Martin’s Press, New York, USA, 1974

Mendlesohn, Farah, Rhetorics of Fantasy, Wesleyan University Press, Middleton, Connecticut, USA, 2008

Miłosz, Czesław, Gândirea captivă, Editura Humanitas, București, 2008

Miroiu, Adrian, Metafizica lumilor posibile şi existenţa lui Dumnezeu, Editura All, Bucureşti, 1993

Naidin, Mircea, Science Fiction. Definiţii.Origini.Fondatori., (titlul de pe copertă: Literatura Science Fiction), Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2003

Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române, Editura Cartea Românească, București, 2008

Nouss, Alexis, Modernitatea, Editura Paralela 45, Piteşti, 2000

Olsen, Lance, Ellipse of Uncertainty: An Introduction to Postmodern Fantasy, Westport, CT: Greenwood Press, USA, 1987

Opriţă, Mircea, Anticipaţia românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994

Opriţă, Mircea, Anticipaţia românească,, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2003

Opriţă, Mircea, Cronici de familie (SF-ul românesc după anul 2000), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008

Opriţă, Mircea, Zodia Manipulării, Editura Limes, Cluj, 2010

Opriţă, Mircea, Ştiinţă şi violoncel, Editura Limes, Cluj, 2011

Perța, Cosmin, Introducere în fantasticul de interpretare, Editura Tracus Arte, București, 2011

Petrişor, Marcel, Curente estetice contemporane, Editura Univers, Bucureşti, 1972

Pîtea, Florin, Art wasn’t quite crime, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2010

Popa, Marian, Istoria literaturii române de azi pe mâine, Editura Semne, București, 2001

Popescu, Bogdan, Banul de Aur sau Viața din opera lui Ștefan Bănulescu, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2010

Popper, Karl R., Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Routledge and Kegan Paul, London, 1963/1969

Propp, V.I., Morfologia basmului, Editura Univers, București, 1970

Radu Pavel Gheo, Despre Science Fiction, Editura Omnibooks, Satu Mare, 2001

Robu, Cornel, O cheie pentru science-fiction, ediţia I, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2004

Robu, Cornel, O cheie pentru science-fiction, ediţia a II-a, Editura Dacia XXI, Cluj, 2010

Robu, Cornel, Teoria pierde omenia, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009

Robu, Cornel, Scriitori români de science-fiction, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2008

Rorty, Richard, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, US, 1989

Ruddick, Nicholas (editor), State of the Fantastic: Studies in the Theory and Practice of Fantastic Literature and Film, Westport, CT: Greenwood Press, U.S., 1992

Ruddick, Nicholas, Ultimate Island. On the Nature of British Science Fiction, volumul 55, din Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, Greenwood Press, Westport, Connecticut, US și London UK, 1993

Sadoul, Jacques, Istoria SF-ului modern, Editura Vremea, Bucureşti, 1997

Sandner, David, Fantastic Literature. A Critical Reader, Praeger, Westport, Connecticut US & London, UK, 2004

Sebeok, Thomas A., Jocul cu fantasme, Editura All, Bucureşti, 2002

Seed, David (ed.), A Companion to Science Fiction, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2005

Smith, Edmund J. (coord.), Postmodernism and Contemporary Fiction, B.T. Batsford, Ltd., London, UK, 1991

Spiridon, Monica, Ștefan Bănulescu. Monografie, Editura Aula, Brașov, 2000

Sterling, Bruce, Tomorrow Now: Envisioning the Next Fifty Years, Random House, New York, USA, 2002

Susser, Bernard, The Grammar of Modern Ideology, Routledge, London and New York, UK&US, 1988

Suvin, Darko, Pour une poétique de la Science-Fiction, Les Presses de L’Université de Québec, Canada, 1977

Suvin, Darko, Metamorphoses of Science Fiction, New Haven and London, Yale University Press, 1979

Scholes, Robert, Structural Fabulation. An Essay on Fiction of the Future, Word-Phillips Lectures in English Language and Literature, volume 7, University of Notre Dame Press, Notre Dame & London, USA & UK, 1975

Svašek, Maruška, Anthropology, Art and Cultural Production, Pluto Press, London, 2007

Tismăneanu, Vladimir, Despre comunism, Editura Humanitas, București, 2011

Todorov, Tzvetan, Introducere în literatura fantastică, Editura Univers, București, 1973

Ungureanu, Cornel, Istoria secretă a literaturii române, Editura Aula, Brașov, 2007

Vattimo, Gianni, Sfîrșitul modernității, Editura Pontica, Constanța, 1993

Vattimo, Gianni, Dincolo de subiect, Editura Pontica, Constanța, 1994

Veihinger, Hans, Filozofia lui „Ca şi Cum”, Editura Nemira, Bucureşti, 2001

Verdery, Katherine, Compromis și rezistență. Cultura română sub Ceaușescu, Editura Humanitas, București, 1994

Verdery, Katherine, National Ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceaușescu’s Romania, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, USA&UK, 1995

Westfahl, Gary & George Slussner, (coordonatori), Science Fiction Canonization, Marginalization, and the Academy, volumul 97 din Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, Greenwood Press, Westport, Connecticut, US și London UK, 2002

Wolfe, Gary K., The Known and The Unknown. The Iconography of Science Fiction, The Kent State University Press, Ohio, USA, 1979

Yi, Dongshin, A Genealogy of Cyborgothic: Aesthetics and Ethics in the Age of Posthumanism, Farnham, UK, 2010

Žižek, Slavoj, The Sublime Object of Ideology, (1st edition at Verso, 1989), current edition at Verso, London/New York, UK/US, 2008

***, The Making Of Steampunk.ro, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

 

Romane:

 

Ancuţa¸ Leonard, Infernul, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010

Antonie, Aurel, Scrisoare către animalele mici, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986

Baciu, Camil, Grădina Zeilor, Editura Tineretului, București, 1968

Bănulescu, Ștefan, Cartea Milionarului. I. Cartea de la Metopolis, Editura Eminescu, București, 1977

Bănulescu, Ștefan, Cartea de la Metopolis, Editura Albatros, București, 1994

Bănulescu, Ștefan, Cartea de la Metopolis, Editura Allfa, București, 1999

Bârlogeanu, Lavinia, Nodurile Lunii, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011

Bogdan, Lucian Dragoş, Frontiera, Editura Diasfera, Bucureşti, 2006

Bocșa, Bogdan, Proiectul INRI, Editura Brumar, Timișoara, 2011

Boeru, Bogdan, Nocturna, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005

Brînceanu, Roxana, Sharia, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005

Buduca, Ioan, Matricea G/C, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2007

Bufnilă, Ovidiu, Jazzonia, Editura Plumb, Bacău, 1991

Bufnilă, Ovidiu, Cruciada lui Moreaugarin, Editura Pygmalion, Ploieşti, 2001

Ceauşu, George, Înstelata aventură, Editura Junimea, Iaşi, 1987

Cesereanu, Ruxandra, Angelus, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010

Cogălniceanu, Mihaela, Kalusia, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, 2008

Colin, Vladimir, A zecea lume, Editura Tineretului, București, 1964

Colin, Vladimir, Babel, Editura Albatros, București, 1978

Colin, Vladimir, Babel, Editura Nemira, București, 1992

Colin, Vladimir, Pentagrama, Editura pentru Literatură, București, 1967

Colin, Vladimir, Pentagrama, Editura Nemira, București, 1993

Corn, Sebastian A., Aquarius, Editura Olimp, Bucureşti, 1995

Corn, Sebastian A, 2484 Quirinal Ave., Editura Nemira, Bucureşti, 1996

Corn, Sebastian A, Să mă tai cu tăişul bisturiului tău, scrise Josephine, Editura Nemira, Bucureşti, 1998

Corn, Sebastian A, Cel mai înalt turn din Baabylon, Editura Nemira, Bucureşti, 2002

Corn, Sebastian A, Imperiul Marelui Graal, Editura Diasfera, Bucureşti, 2004

Corn, Sebastian A, Vindecătorul, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008

Corn, Sebastian A, Adrenergic!, ediţia a II-a, revizuită, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2009

Corn, Sebastian A, Skipper de interzonă, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2012

Coruţ, Pavel, seria Octogonul în acţiune, peste 30 de titluri între 1992 şi 1998, Editura Gemenii (pentru 1994-1996), Editura Pavel Coruţ (după 1996)

Crâznic, Oliviu, …şi la sfârşit a mai rămas COŞMARUL, Editura Vremea, Bucureşti, 2010

Czeller, Ştefana Cristina, Cerneală şi sânge, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Doboş, Dan, Abaţia, Editura Nemira, Bucureşti, 2002

Doboş, Dan, Blestemul Abaţiei, Editura Nemira, Bucureşti, 2003

Doboş, Dan, Abaţia Infinită, Editura Media-Tech, Iaşi, 2005

Doboş, Dan, DemNet, Editura Media-Tech, Iași, 2011

Dobrescu, Caius, Euromorphotikon, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010

Dobrescu, Caius, Minoic, Editura Polirom, Iaşi, 2011

Ficeac, Bogdan, Oameni de rezervă, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994

Francis, Harry T., Vânătoare de noapte, Editura Recif, Bucureşti, 1995

Frantz, Ona, Sfîşierea, Editura Dacia, Cluj, 1999

Goga, Mircea Liviu, Insula pescăruşilor, Editura Eagle, Bucureşti, 2011

Grant, Roberto R., Animalul de beton, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999

Grant, Roberto R, Zeul Apatiei, Editura Sedona, Timişoara, 1998

Grămescu, Mihail, Phreeria, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1991

Grămescu, Mihail, Iritaţia, Editura Granada, Bucureşti, 2005

Gurgu, Costi, Reţetarium, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006

Herbert, Patrick, Dune 7 – Cartea Brundurilor, Editura Nemira, Bucureşti, 1997

Ilis, Florina, Cruciada copiilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005, 2008, 2011

Lazăr, George, America One, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007

Lazăr, George, Îngerul păzitor, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2009

Mareș, Lucian, Jurnalul Răului, Editura Herg Benet, București, 2011

Martin, Victor, Noaptea oraşului ilustrat, Editura Autograf Mim, Craiova, 2007

Mitoceanu, Ciprian, În sângele tatăului, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Neamţu, Leonida, Jurnalul oficial al misiunii Scorbowsky, Editura Dacia XXI, Cluj, 2011

Negrilă, Ana-Maria, Împăratul Gheţurilor, Editura Diasfera, Bucureşti, 2006

Opriţă, Mircea, Călătorie în Capricia, Editura Eagle, Bucureşti, 2011

Pecican, Ovidiu şi Alexandru Pecican, Razzar, Editura Nemira, Bucureşti, 1998

Perţa, Cosmin, Întâmplări la marginea lumii, Editura Cartea Românească, 2007

Pîtea, Florin, Gangland, Editura Diasfera, Bucureşti, 2006

Pîtea, Florin, Gangland, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013

Pîtea, Florin, Anul terminal, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012

Radu, Liviu, Trip-Tic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999

Radu, Liviu, Opţiunea, Editura Pygmailion, Ploieşti, 2004

Radu, Liviu, Spaime, Editura Pygmalion, Ploieşti, 2004

Radu, Liviu, Lumea lui Waldemar, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010

Radu, Liviu, Chestionar pentru doamne care au fost secretarele unor bărbaţi foarte cumsecade, Editura Eagle, Bucureşti, 2011

Radu, Liviu, Armata moliilor, Editura Nemira, București, 2012

Radu Pavel Gheo, Fairia – o lume îndepărtată, Editura Polirom, Iaşi, 2004

Săsărman, Gheorghe, 2000, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982

Săsărman, Gheorghe, Cupa de cucută, Editura Sedona, Timişoara, 1994

Săsărman, Gheorghe, Cuadratura Cercului, Editura Nemira, București, 2013

Sbanţu, Cicerone, Patrula spaţială, Editura Junimea, Iaşi, 1993

Suceavă, Bogdan, Vincent Nemuritorul, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008

Ştefănescu, Sorin, Zee, Editura Albatros, Bucureşti, 1982

Țoiu, Constantin, Galeria cu viță sălbatică, Editura Eminescu, București, 1984

Ungureanu, Alexandru, Marele Prag, Editura Albatros, Bucureşti, 1984

Ungureanu, Dănuţ, Aşteptând în Ghermana, Editura Nemira, Bucureşti, 1993

Zamfir, Georgeta Blendea, Zodia Speranţei, Editura Poarta Visului, Braşov 1990

Proză scurtă:

Baboş, Costel, Un om din Wayfalua şi alte povestiri, Editura Bastion, Timişoara, 2009

Baciu, Camil, Revolta creierelor, Editura Tineretului, București, 1962

Baciu, Camil, Planeta cubică, Editura Tineretului, București, 1964

Baciu, Camil, Mașina destinului, Editura Tineretului, București, 1966

Bănulescu, Ștefan, Drum în câmpie, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1960

Bănulescu, Ștefan, Iarna bărbaților, Editura pentru Literatură, București, 1965, 1966

Bănulescu, Ștefan, Cântece de câmpie, (poeme), Editura pentru Literatură, București, 1968

Bănulescu, Ștefan, Iarna bărbaților, Editura Cartea Românească, București, 1971

Bănulescu, Ștefan, Iarna bărbaților, Editura Eminescu, București, 1979, 1985

Bănulescu, Ștefan, Iarna bărbaților, Editura Minerva, București, 1991

Bănulescu, Ștefan, Un regat imaginar, Editura Allfa, București, 1997

Bănulescu, Ștefan, Elegii la sfârșit de secol, Editura Allfa, București, 1999

Bănulescu, Ștefan, Opere (I, II), Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă în colaborare cu Editura Univers Enciclopedic, București, 2005

Belei, Aurelius, Technoficţiuni, Editura Tritonic, Bucureşti, 1998

Bogdan, Lucian Dragoş, Trilogie, Editura Millenium/Omnibooks, Satu Mare, 2003

Bogdan, Lucian Dragoş, Zeul Kvun, Editura Millenium/Omnibooks, Satu Mare, 2004

Bretin, Rodica, Efect holografic, Editura Albatros, Bucureşti, 1985

Bucheru, Bogdan, Atingerea, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Bucheru, Bogdan, Anotimpurile, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Bufnilă, Ovidiu, Moartea purpurie, Editura Brâncuşi, Bacău, 1995

Bugariu, Voicu, Lumea lui Als Ob, Editura Albatros, Bucureşti, 1981

Cerneţ, Laurenţiu, Salt în mâine, Editura Albatros, Bucureşti, 1984

Chiriac, Aurel, Jocul de-a Dumnezeu, Editura Vasiliana ‘98, Iaşi, 2001

Colin, Vladimir, Povestea scrisului, Editura Tineretului, București, 1964

Colin, Vladimir, Viitorul al doilea, Editura Tineretului, București, 1966

Colin, Vladimir, Un pește invizibil, Editura Cartea Românească, București, 1970

Colin, Vladimir, Capcanele timpului, Editura Albatros, București, 1972

Colin, Vladimir, Basme, Editura Ion Creangă, București, 1979

Colin, Vladimir, Imposibila oază, Editura Cartea Românească, București, 1984

Colin, Vladimir, Legendele țării lui Vam, Editura Ion Creangă, București, 1986

Coman, Marian, Nopţi albe, zile negre, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005

Crohmălniceanu, Ovid S., Istorii insolite, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980

Crohmălniceanu, Ovid S., Alte istorii insolite, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986

Daradici, Ladislau, Întâlnire cu cei care am fost, Editura Omnibooks, Satu Mare, 2000

Genescu, Silviu, T de la SFÂRŞIT, Editura Marineasa, Timişoara, 1994

Genescu, Silviu, Rock me adolf adolf adolf, Editura Bastion, Timişoara, 2009

Gheorghiu, Bogdan, Hax Grid, Editura Nemira, Bucureşti, 2003

Grămescu, Mihail, Aporisticon, Editura Albatros, Bucureşti, 1981

Grămescu, Mihail, Aporisticon, Editura Eagle, Bucureşti, 2012

Grămescu, Mihail, Moara de apă, Editura Cartea Românească, 1989

Grămescu, Mihail, Săritorii în gol, Editura Nemira, Bucureşti, 1994

Gurgu, Costi, Ciuma de sticlă, Editura Prologos, Bucureşti, 2000

Gurgu, Costi, Povești de la capătul nopții, Editura Millenium Books, Satu-Mare, 2011

Haulică, Michael, Madia Mangalena, Editura Institutul European, Iaşi, 1999

Haulică, Michael, Despre singurătate şi îngeri, Editura Karmat Press, Ploieşti, 2001

Haulică, Michael, Povestiri fantastice, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2010

Hobana, Ion, Timp pentru dragoste, Editura Bastion, Timişoara, 2009

Ionică, Lucian, Ziua confuză, Editura Albatros, Bucureşti, 1983

Kernbach, Victor, Vacanţele secrete, Editura Albatros, Bucureşti, 1987

Luca, Marcel, Tactică şi Strategie, Editura Marineasa, Timişoara, 1998

Manolescu, Florin, Misterul camerei închise, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002

Manolescu, Florin, Mentaliştii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2009

Mereuţă, Bogdan Cătălin, Luptătorii virtuali, Editura Lumen, Iaşi, 2010

Merişca, Dan, Revoltă în labirint, Editura Opera Magna, Iaşi, 2010

Merişca, Lucian, Deratizare, Editura Institutul European, Iaşi, 1999

Merişca, Lucian, Vincent & Karlenstein, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Mugur, Paul Doru, Psihonautica, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009

Negrilă, Ana-Maria, Oraşul ascuns, Editura Diasfera, Bucureşti, 2004

Oprea, Leonard, Domenii interzise, Editura Albatros, Bucureşti, 1984

Opriţă, Mircea, Semnul licornului, Editura Albatros, Bucureşti, 1980

Opriţă, Mircea, Povestiri de duminică, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2010

Păun, Gheorghe, Sfera paralelă, Editura Albatros, Bucureşti, 1984

Păun, Gheorghe, Generoasele cercuri, Editura Albatros, Bucureşti, 1989

Pîtea, Florin, An/Organic, Editura Amaltea, Bucureşti, 2004

Pîtea, Florin, Necropolis, ediţia I, Editura QED, Câmpina, 2001; ibidem, ediţia a II-a, Editura Amaltea, Bucureşti, 2004

Pecican, Ovidiu, Poveşti de umbră şi poveşti de soare, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Perţa, Cosmin, Două povestiri, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010

Popescu, Cristian Tudor, Planetarium, Editura Albatros, Bucureşti, 1987

Popescu, Cristian Tudor, Timp mort, Editura Polirom, Iași, 1998

Popescu, Cristian Tudor, Trigrama Shakespeare, Editura Corint, 2005

Radian, Sanda, Reverberaţie rupestră, Editura Albatros, Bucureşti, 1982

Radu, Liviu, Constanţa 1919, Editura ProLogos, Bucureşti, 2000

Radu, Liviu, Spre Ierusalim!, Editura Allfa, Bucureşti, 2000

Radu, Liviu, Babl, Editura Diasfera, Bucureşti, 2004

Radu, Liviu, Cifrele sunt reci, numerele sunt calde, Editura Diasfera, Bucureşti, 2005

Radu, Liviu, Modificatorii, Editura Millenium Books, Bucureşti, 2010

Radu, Liviu, Singur pe Ormuza, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Radu Pavel Gheo, Valea Cerului Senin, Editura Athena, Bucureşti, 1997

Sterian, Jean-Lorin, Baltazar şi hazardul, Editura Metafora, Constanţa, 1997

Sterian, Jean-Lorin, Scriitorul a ieşit la vânătoare, Editura ProLogos, Bucureşti, 2000

Someşan, Sergiu, Să n-o săruţi pe Isabel, Editura Arania, Braşov, 2000

Someşan, Sergiu, Carte de magie, Editura Arania, Braşov, 2001

Someşan, Sergiu, Cadouri de Crăciun, Editura Karmat Press, Ploieşti, 2003

Someşan, Sergiu, Numărul fiarei, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004

Someşan, Sergiu, Aproape îngeri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2004

Someşan, Sergiu, Poiana îngerilor, Editura ALDUS, Braşov, 2005

Stoica, Doru, Între bariere, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2009

Szabo, Lucian-Vasile, Arta de a muri pe timp de pace, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Teodorescu, Cristian-Mihail, SF unu, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Teodorescu, Cristian-Mihail, SF doi, Editura Bastion, Timişoara, 2010

Truţă, Marian, Vremea renunţării, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Truță, Marian, A doua venire, Editura Nemira, București, 2012

Tudor, Camelia Pantazi, New Beijing, Editura Eagle, București, 2012

Ungureanu, Dănuţ, Marlyn Monroe pe o curbă închisă, Editura Adevărul, Bucureşti, 1993

Ungureanu, Dănuţ, Basme Geostaţionare, Editura Bastion, Timişoara, 2008

Valachi, Andrei, Sheila, Editura Euronovis, Iaşi, 1999

Vișan, Ioana, Efectul de nautil, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2013

 

Antologii:

 

Aldiss, Brian W. (ed.), Introducing SF, Faber and Faber, London, UK, 1964

Amis, Kingsley (ed.), The Golden Age of Science Fiction. An anthology, Hutchinson, London, UK, 1981

Bărbulescu, Romulus şi George Anania, Antologia science-fiction Nemira ‘94, Editura Nemira, 1994

Bărbulescu, Romulus şi George Anania, Antologia science-fiction Nemira ‘95, Editura Nemira, 1995

Boerescu, Dan-Silviu, România S.F. 2001, Editura ProLogos, Bucureşti, 2001

Bugariu, Voicu, Alte Românii, Colecţia Povestiri Ştiinţifico-Fantastice, nr. 527, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995

Ceauşu, George, Vlad-Romeo Frânghiu, Lucian Merişca, Quasar 001, Editura Media-Tech, Iaşi, 2001

Columbeanu, Mihnea, Dimensiuni primejdioase, Editura Antet XX Press, Bucureşti, 1993

Crăciun, Adrian, Steampunk. A doua revoluţie, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Crâznic, Oliviu, Dincolo de noapte.12 feţe ale goticului, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2012

Dish, Thomas A., Bad Moon Rising, Harper and Row, Publishers, New York, San Francisco, London, 1973

Genescu, Antuza, Călătorii în timp, Editura Nemira, București, 2012

Ghidoveanu, Ștefan, Cele 1001 scorneli ale Moshului SF, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2012

Grămescu, Mihail, Mică antologie a S.F.-ului românesc de azi, în ArtPanorama nr. 10, Editura Maxim şi Fundaţia Arte ‘90, Bucureşti, septembrie 1998

Grămescu, Mihail, Adina Lipai, Fantasticul M III, Editura Granada, Bucureşti, 2003

Grămescu, Mihail, Balaurul şi Mioriţa, Editura Eagle, Bucureşti, 2011

Gurgu, Costi, Kult. Cronicile sângelui, Editura ProLogos, Bucureşti, 2001

Gurgu, Costi, Radharc, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2005

Jakubowski, Maxim, Twenty Houses of the Zodiac, New English Library, London, UK, 1979

Hanu, Lucian, Întoarcere pe planeta albastră, Editura Politică, Bucureşti, 1989

Hanu, Lucian, La orizont, această constelaţie…, Editura Albatros, Bucureşti, 1990

Haulică, Michael, AtelierKult. Povestiri fantastice, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2005

Haulică, Michael, Dansând pe Marte, a doua antologie AtelierKult, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2009

Haulică, Michael, Horia Nicola Ursu, Millenium fantasy & science fiction, vol. 1 şi 2, Editura Millenium Press, Satu Mare, 2009

Horton, Richard, FANTASY. Best of the Year, Prime Books, London, UK, 2008

Irimia, Marian, Iulian Dorobanţu şi Dănuţ Ivănescu, Motocentauri pe acoperişul lumii, Editura Karmat Press, Ploieşti, 1995

Iosif, Ioan Ilie şi Alexandru Mironov, Povestiri despre invenţiile mileniului III, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

Mironov, Alexandru, Ştefan Ghidoveanu şi Mihai Bădescu, Cronici microelectronice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990

Mironov, Alexandru şi Mihai Bădescu, Povestiri ciberrobotice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

Mironov, Alexandru, Ion Ilie Iosif şi Radu Honga, „Alfa”. O antologie a literaturii a anticipaţiei româneşti, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983

Mironov, Alexandru şi Sebastian A. Corn, Antologia science-fiction Nemira ‘96, Editura Nemira, 1996

Mironov, Alexandru şi George Veniamin, Cosmos XXI – întâmplări dintr-un univers al păcii, Editura Politică, Bucureşti, 1987

Mironov, Alexandru şi Dan Merişca, O planetă numită anticipaţie, Editura Junimea, Iaşi, 1985

Ursu, Horia Nicola, Premiile Galileo 2011, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2011

Ursu, Horia Nicola, Premiile Galileo 2012, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2012

Paligora, Constandina, Avertisment pentru liniştea planetei, Editura Albatros, Bucureşti, 1985

Pârligras, Viorel, „Beta”.Antologie de literatură fantastică şi science-fiction, Editura Vlad&Vlad, Craiova, 1996

Robu, Cornel, Timpul este umbra noastră, Editura Dacia, Cluj, 1991

Robu, Cornel, Twelve, Editura Sedona, Timişoara, 1995

Popescu, Cristian Tudor, Imperiul oglinzilor strâmbe, Societatea „Adevărul” S.A., Bucureşti, 1993

Sandu, Cătălin, Timpul eroilor, Editura Media-Tech, Iaşi, 2001

Sandu, Cătălin, Alte lumi, alte legende, Editura Media-Tech, Iaşi, 2002

Sterling, Bruce, Cyberpunk (Mirrorshades), Editura Millenium Press, Satu Mare, 2008

Ungureanu, Cornel, Anatomia unei secunde, Editura Facla, Timişoara, 1990

VanderMeer, Ann & Jeff, New Weird, Editura Millennium Press, Satu Mare, 2008

***, Alte ţărmuri, Editura Eagle, Bucureşti, 2009

***, Pangaia, Editura Eagle, Bucureşti, 2010

***, Venus. Povestiri erotice science fiction, Editura Eagle, București, 2011

 

Almanahuri românești:

 

***, Almanah Anticipaţia, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1982-1992, 1994-1998

***, Almanah Ştiinţă şi Anticipaţie 1993, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1993

***, Almanah Anticipaţia 1999-2000, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 2000

***, Almanah Anticipația 2013, Editura Nemira, București, 2012

***, Almanah Science Fiction 2007-2008, Timişoara, 2007-2008

***, Almanah Estival Science Fiction 2007, Timişoara, 2007

***, Almanah Sci-Fi magazin 2009, Mediapress, Grup de presă, Botoşani, 2009

***, Nautilus, Editura Nemira, București, 2001

***, „România literară ‘84”, Realitate, fantastic, utopie, Bucureşti, 1984

 

Reviste românești

 

Anticipaţia – Colecţia de povestiri ştiinţifico-fantastice, serie nouă, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1991-1998

Alternativ SF, supliment săptămânal al cotidianului 24 de ore, Iaşi, 1995-1997

Astra. Supliment. Literatură, arte și idei, serie nouă, anul I-III, nr. 324-330, Brașov, 2010-2012

Biblioteca Nova, Buletin de Teorie, Critică şi Istorie a Literaturii Science Fiction, nr. 1/2006, nr. 2/2008, nr 3-4/2010, Timişoara

Colecția Povestirilor Științifico-Fantastice, nr. 1-466, București, 1954-1973

Corpul T, nr. 1-8, POSDRU/107/1.5/S/76945, Universitatea TRANSILVANIA, Brașov, 2011-2012

Fiction.ro, nr.1-3, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005-2006

Ficţiuni, nr. 1-7, Editura Omnibooks, Satu Mare, 1998-2003

Galileo, nr. 1-5, Editura Millenium Books, Satu Mare, 2010-2012

Helion, nr. 1-6, format A4, Casa Universitarilor, Timişoara, 1981-1989,

Helion, nr. 1-6, format A5, Editura Sedona, Timişoara, 1994-1995,

Helion, format A4, nr. 1-5/2006, nr. 1-4/2007, nr. 1-5/2008, 1-3/2009, 1-2/2010, 1-6/2011, 1-2/2012, 1-2/2013, Timişoara, 2006-2013

Jurnalul SF, nr. 1-169, Trustul de Presă Jurnalul, Bucureşti, 1992-1996

Lumi Virtuale, nr. 1-4/2004, nr. 5/2005, Editura Brasov Visitor, Braşov, 2004-2005

Nautilus, nr. 1-3, Editura Nemira, Bucureşti, 1992

Nautilus, nr. 4-5, Editura Nemira, Bucureşti, 1995

Orion, nr. 1-5, Craiova 1987-1990

Paradox, 21 de apariţii, Timişoara, 1972-1998

Paradox, nr. 22-24, Timișoara, 2013

Quasar, nr. 1-7, editată de Federaţia Naţională de Tineret pentru Science-Fiction, Bucureşti, 1992-1993

Romanian Review, nr. 5/1988, editată de Foreign Languages Press Group “Romania”, București, 1988

SF Forum, nr. 1-3, Editura Forum, Bucureşti, 1998

Science Fiction Magazin 1, nr. unic, Bacău, 1990

Supernova, Iaşi, 1994-2001

 

Samizdate şi fanzine românești

 

Florin Gabriel Ursu, Pietre, pietre de râu, Braşov, 1997

Jean-Lorin Sterian, 10 povestiri de calmat oligophrenii, Constanţa, 1996

***, Alternativ SF, nr. 1-3, Iaşi, 1995

***, Brain-BrAnt, nr. 1-8, Braşov, 1992-1995

***, Katharsis, nr. 1-13, Ploieşti, 1993-1995

***, News Letter SF, nr. 1-13, Bucureşti, 1998-1999

***, Planetar, nr. 1-6, Bucureşti, 1992-1995

***, Pozitronic, nr. 1-4, Buzău, 1994-1995

***, Quadrant, nr. 1-27, Bucureşti, 1996-1997

***, Rendez-Vous, nr. 1-8, Şcoala generală 6, Sibiu, 1992-1996

***, String, nr. 1-13, Editura Tornada, Bucureşti, 1990-1999

 

Articole

 

Aldiss, Brian, A discussion on Science Fiction Between Kingsley Amis and C.S. Lewis, în SF Horizons, nr. 1, Spring 1964, UK, Australia, USA, pp. 5-12

Aldiss, Brian, British Science Fiction Now, în SF Horizons, nr. 2, 1965, UK, Australia, USA, pp. 13-14, 36-37

Aldiss, Brian, Richard Cowper, Thomas M. Disch, Problems of Creativeness, în Foundation. The Review of Science Fiction, nr. 13, May 1978, The Science Fiction Foundation, Dagenham, Essex, UK, pp. 65 -73

Aldiss, Brian, What should science fiction be? Is that what it is?Who is responsible for its current state?, în The BULLETIN of The Science Fiction Writers of America, volume 21, number 1, Spring 1987, whole number 95, SFWA Inc., Montrose, PA, USA, p. 26

Aldiss, Brian, Is it Desirable for SF to Gain Acceptance With Mass-Media Type Audience, in Australian Science Fiction Review, Second Series, volume 2, number 1, January 1987, Ebony Books for the Science Fiction Collective, Melbourne, Victoria, Australia, pag. 20

Aldiss, Brian, Fantasy: U.S. versus U.K., în Monad. Essays on Science Fiction, number Two, March 1992, Pulphouse Publishing, Inc., Box 1227, Eugene, Oregon, USA, pp. 17-24

Aldiss, Brian, …responds to SR Delany’s The Politics of Paraliterary Criticism, în The New York Review of Science Fiction, number 102, vol.9, no. 6, February 1997, Dragon Press, Pleasantville, NY, USA, 1997, p.23

Aldiss, Brian, răspuns la „Who Killed Science Fiction?”, in The New York Review of Science Fiction, number 104, vol. 9, no.8, April 1997, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, pp. 1, 4-6

Aldiss, Brian, …Remembers the New Wave, în Vector. The Critical Journal of the BSFA, #233 January-February, Daventry, UK, 2004, p.11

Aldiss, Brian, The Gulag Archipelago. An Introduction, în The New York Review of Science Fiction, number 203, July 2005, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, pp. 1, 4-6

Aldiss, Brian, Not Science Fiction: What I’m Really Writing, în The New York Review of Science Fiction, number 255, vol.22, no. 3, November 2009, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, p.23

Aldiss, Brian, Metaphysical Realism, în Science Fiction Studies, #114 = volume 38, part 2, July 2011, by SF-TH Inc. at DePauw University, Montreal, Canada, pp. 225-231

Atheling, William, Jr., Probapossible Prolegomene to Ideareal History, în Foundation. The Review of Science Fiction, nr. 13, May 1978, The Science Fiction Foundation, Dagenham, Essex, UK, pp. 6-12

Angenot, Marc, The Absent Paradigm: An Introduction to the Semiotics of Science Fiction, în Science-Fiction Studies, #17, vol. 6, part 1= March 1979, McGill University, Montrél, Canada, 1979, pp. 9 – 20

Astle, Richard, Lem’s Misreading of Todorov, în , Science-Fiction Studies, #6, volume 2, part 2, July 1975, spublished in the Department of English and Journalism, Indiana State University, USA, pp. 167-168

Bailey, K.V., Time Scales and Culture Cycles in Olaf Stapledon, în Foundation, no. 46, Autumn 1989, pp. 27-40, The Science Fiction Foundation, Polytechnic of East London, Dagenham, Essex, UK

Barnes, John, On Deconstruction: A partial reply to Bruce Sterling, în Monad, number 2, March 1992, Pulphouse Publishing Inc., Eugene, Oregon, USA, pp. 43-50

Barron, Neil, The Erosion of Wonder, în Fantasy Commentator, no. 51, Fall 1998, A. Langley Searles, Bronxville, N.Y., USA, ISSN no. 1051-5011, pp. 190, 192-193

Barron, Neil, Publishing Opportunities in Fantastic Literature and Film Criticism, Biography, and Bibliography, în SFRA Review, A Publication of The Science Fiction Research Association, #245, March/April 2000, Tempe, Arizona, USA, pp. 8-19

Barron, Neil, French Science Fiction, în SFRA Review, #248, Sep/Oct 2000, a publication of the Science Fiction Research Association, Tempe, Arizona, USA, pp. 17-18

Barron, Neil, Speculations on Speculation și On SF, în SFRA Review, #275, Jan/Feb/March 2006, a publication of the Science Fiction Research Association, Tempe, Arizona, USA

Bee, Robert, Imaginary Books in Speculative Fiction, în The New York Review of Science Fiction, June 2008, number 238, vol. 20, no. 10, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 21-23

Franceso Biamonti, Italian Science Fiction. A Difficult Coming of Age, în SF Horizons, nr. 2, 1965, UK, Australia, USA, pp. 52-54

Blackford, Russell, Myth and the Art of Science Fiction Commentary, în Science Fiction. A review of Speculative Literature, issue 12, vol. 4, no. 3, Department of English, University of Western Australia, Nedlands, W.A. 6009, Australia, Spring 1982, pp. 106-109

Blish, James, Is This Thinking?, în SF Horizons, nr. 1, Spring 1964, UK, Australia, USA, pp. 54-58

Boyer, Alain-Michel, For a Poetics of Paraliterature, Part I: Paraliterature and the Oral Tradition, in Para-Doxa. Studies in World Literary Genres, ISSN 1079-8072, volume 1, no. 1, 1995, pp. 58-74

Boyer, Alain-Michel, For a Poetics of Paraliterature, Part II: Paraliterature and Rethoric, in Para-Doxa. Studies in World Literary Genres, ISSN 1079-8072, volume 1, no. 2, 1995, pp. 116-126

Burroughs, William, The Hallucinatory Operators Are Real¸ în SF Horizons, nr. 2, 1965, UK, Australia, USA, pp. 3-12

Canavan, Gerry, A Literature of Transgression and Subversion, în Science Fiction Studies, #116, vol.39, part1, March 2012, SF-TH Inc. at DePauw University, US, pp.127-129

Collins, Samuel Gerald, Scientifically Valid and Artistically True: Chad Oliver, Anthropology and Anthropological SF, în Science Fiction Studies, by SF-TH Inc. At DePauw University, #93, Volume 31, Part 2, July 2004, pp. 243-263

Csicsery-Ronay, Istvan, Jr., On the Grotesque in Science Fiction, in SF Studies, #86, volume 29, part 1, March 2002, DePauw University, US, pp.71-100

Delany, Samuel R., The Language of Science Fiction, în IS, no.5/1972, Meriden, Connecticut, USA, 1972, pp. 5-15

Delany, Samuel R., Reflections on Historical Models of Modern English Language Science Fiction, în Science-Fiction Studies, #21, volume 7, part 2, July 1980, SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 135-150

Delany, Samuel R., The Discourse of Science Fiction, în SFWA Bulletin, vol. 16, number 2, Spring 1981, whole number 76, Los Angeles, California, USA, pp. 27-36

Delany, Samuel R., The Semiology of Silence, în Science-Fiction Studies, #42, volume 14, part 2, July 1987, SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 134-165

Delany, Samuel R., Neither the Beginning Nor the End of Structuralism, Post-Structuralism, Semiotics, or Deconstruction for SF Readers: An Introduction, în #6,7,8, February, March, April 1989, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, pp. 1, 8-12, pp. 14-18, pp. 9-11

Delany, Samuel R., How Not to Teach Science Fiction, în The New York Review of Science Fiction, issue 13, vol. 2, no.1., September 1989, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 12-16

Delany, Samuel R., Modernism, Postmodernism, Science Fiction, în The New York Review of Science Fiction, issue 24, vol. 2, no.12., August 1990, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 8-9

Delany, Samuel R., The Life of/and Writing, în The New York Review of Science Fiction, issue 26, vol. 3, no.2., October 1990, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 8-13

Delany, Samuel R., The Politics of Paraliterary Criticism, part I, în The New York Review of Science Fiction, issue 98, vol. 9, no.2., October 1996, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 8-13

Delany, Samuel R., The Politics of Paraliterary Criticism, part II, în The New York Review of Science Fiction, issue 99, vol. 9, no.3., November 1996, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 8-12

Delany, Samuel R., The Politics of Paraliterary Criticism, part III, în The New York Review of Science Fiction, issue 100, vol. 9, no.4., October 1996, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 8-12

Delany, Samuel R., An Exhortation to SF Scholars, în The New York Review of Science Fiction, issue 145, vol. 13, no.1., September 2000, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 1, 4-5

Dobson,Wolf & Brendon Towle, Coherent Hypertext: Labels in the Hypertext Maze, în The New York Review of Science Fiction, issue 100, vol. 9, no.4., December 1996, published monthly by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, USA, pp. 13-15

Dorsey, Candas Jane, Farewell to the Literature of Ideas, în The New York Review of Science Fiction, issue 180, vol 15, no12, August 2003, by Dragon Press, Pleasantville, NY 10570, US pp1, 8-12

Dowling, Terry, What is Science Fiction?, în Science Fiction. A review of Speculative Literature, issue 4, vol. 2, no. 1, , Department of English, University of Western Australia, Nedlands, W.A. 6009, Australia, May 1979, pp. 4-19

Elkins, Charles, Science Fiction versus Futurology: Dramatic versus Rational Models, în Science-Fiction Studies , #17, vol. 6, part 1= March 1979, McGill University, Montrél, Canada, 1979, pp. 20-32

Evenson, Brian, Magic Realism, în The New York Review of Science Fiction, #192, August 2004, vol. 16, no.12, published by Dragon Press, PO Box 78, Pleasantville, NY 10570, US, pp. 1, 7-8

Freedman, Carl, Science Fiction and Critical Theory, în Science-Fiction Studies, #42, vol. 14, part 2, July 1987, published by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, 1987, pp. 180-200

Freedman, Carl, An Adorno of Our Time, cronică la Darko Suvin, Defined by a Hoolow: Essays on Utopia, Science Fiction and Political Epistemology. Oxford, UK: Peter Lang, 2010. 582+xxxiii, pp., în Extrapolation, vol 52, no 1, Spring 2011, pp. 110-116, Brownsville, University of Texas & Texas Southmost College, US, 2011

Gerlach, Neil & Sheryl N. Hamilton, Introduction: A History of Social Science Fiction, în Science Fiction Studies, published by SF-TH Inc. at DePauw University, #90, volume 30 part 2, July 2003, pp. 161-173

Gopnik, I. and A. Gopnik, A Guide to the Philosophy of Science, în Science-Fiction Studies, #21, vol.7, part 2, July 1980, by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 200-207

Hartwell, David G., Hard Science Fiction, în The New York Review of Science Fiction, #62, October 1993, published by Dragon Press, PO Box 78, Pleasantville, NY 10570, US, 24pp. A4, pp. 1, 8-13

Hartwell, David G., The Recession & Urban Fantasy, în The New York Review of Science Fiction, number 255, vol.22, no. 3, November 2009, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, p.24

Hassler, Donald, The Eighteenth Century and Science Fiction: A Symbiosis ?, în Science Fiction. A review of Speculative Literature, issue 4, vol. 2, no. 1, , Department of English, University of Western Australia, Nedlands, W.A. 6009, Australia, May 1979, pp. 75-82

Jameson, Fredric, Shifting Contexts of Science Fiction Theory, în Science-Fiction Studies, #42, vol. 14, part 2, July 1987, published by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, 1987, pp. 241-248

Héol, Jean-Marc, Paralitterature or not Paralitterature?, în Requiem, vol. 3, no 6, Dec 1977, pp. 34-35, Québec, Canada, 1977

Kirpal, Singh, Science Fiction and the Plight of the Literary Critic, în Science Fiction. A review of Speculative Literature, issue 12, vol.4, no. 3, Department of English, University of Western Australia, Nedlands, W.A. 6009, Australia, 1982, pp. 106-109

Klein, Gérard, A Petition by Agents of the Dominant Culture for the Dismissal of Science Fiction, în Science-Fiction Studies, #21, vol.7, part 2, July 1980, by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 115-124

Klein, Gérard, Contre la Notion de Paralittérature, în Science Fiction, no. 3, martie 1985, Denoel, Paris, Franța, pp. 217-251

Latham, Rob, Cyberpunk and the New Wave: Ruptures and Continuities, în The New York Review of Science Fiction, #226, June 2007, vol.19, no.10, pp.1, 8-12, 14-17

Lem, Stanisław, Todorov’s Fantastic Theory of Literature, în „Science-Fiction Studies”, #4, volume 1, part 4, fall 1974, published in the Department of English and Journalism, Indiana State University, USA, pp. 227-237

Lem, Stanisław, In Response, Science-Fiction Studies, #6, volume 2, part 2, July 1975, published in the Department of English and Journalism, Indiana State University, USA, pp. 169-170

Miéville, China, The Truth about Weird, în Matrix, no. 169, Sep/Oct. 2004, BASF, London, UK, pp. 20-21

Moskowitz, Sam, The Return of Hugo Gernsback, în Fantasy Commentator, vol. IX, no. 3, Fall 1998, Bronxville, N.Y., USA, pp. 160-172

Nudelman, R., adapted by John W. Andrews, Fantastika, Born of Revolution, în John J. Pierce (ed.), Renaissance. A semi-official organ of the SECOND FOUNDATION, trimestrial bătut la mașină, 14-20 pagini A4 extins, 1970-1973, vol5, no 4, Fall 1973, pp. 3-9

P., J.J., The Case for Eschatological Romanticism – A Reappraisal, în Renaissance. A semioficial organ of the SECOND FOUNDATION, vol.2, no. 2, primăvara 1970, trimestrial dactilografiat de John J. Pierce, UK, p.1

Pohl, Frederik, The Politics of Prophecy, în Extrapolation, vol. 34, no. 3, Fall 1993, The Kent State University Press, Ohio, 1993, pp. 199-208

Rogan, Alcena M. D., FEMINISM. A Decade of Feminist Criticism and Science Fiction, în SFRA Review, A Publication of The Science Fiction Research Association, #248, Sep/Oct 2000, Tempe, Arizona, USA, pp. 4-6

Robu, Cornel, A Key to Science Fiction: the Sublime, in Foundation, number 42, Spring 1988, The Review of Science Fiction, published by North East London Polytechnic, London, UK, 1988

Rorty, Richard, Habermas and Lyotard on Post-Modernity, în Praxis International, 1984

Sanford, Jason, Dipping Their Toes in the Genre Pool: the US literary Establishment’s Need-Hate Relationship with Speculative Fiction, în The New York Review of Science Fiction, #226, June 2007, vol.19, no.10, pp.19-22

Schultz, H.-J., Science Fiction and Ideology, în Science-Fiction Studies, #42, vol. 14, part 2, July 1987, published by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, 1987, pp. 165-180

Samuelson, David N., Adventures in Paraliterature, în Science Fiction Studies, published by SF-TH Inc. At DePauw University, #70, Volume 23, part3, Nov 1996, pp. 389-393

Sargent, Pamela, Paraliterature and Para-Doxa, in Para-Doxa. Studies in World Literary Genres, ISSN 1079-8072, volume1, no.2, 1995, pp. 103-245

Scholes, Robert, Lem’s Fantastic Attack on Todorov, Science-Fiction Studies, #6, volume 2, part 2, July 1975, published in the Department of English and Journalism, Indiana State University, USA, p. 166

Stableford, Brian, The Discovery of Secondary Worlds: Notes on the Aesthetics&Methodology of Heterocosmic Creativity, în The New York Review of Science Fiction, #192, August 2004, vol. 16, no.12, published by Dragon Press, PO Box 78, Pleasantville, NY 10570, US, 24pp. A4, pp 1, 6-19

Stableford, Brian, Speculative Fiction in Europe and America: The Past and the Future, în The New York Review of Science Fiction, #115, March 1998, vol.10, no. 7, pp.1, 8-12

Vincent Omniaveritas (Bruce Sterling), The New Science Fiction, în Interzone, vol. 14, Winter 1985/1986, Brighton, UK, pp. 39-40

Sterling, Bruce, A Workshop Lexicon, în Interzone, vol. 39, September 1990, Brighton, UK, pp. 45-47, 59

Sterling, Bruce, Slipstream 2, în Science Fiction Studies, #113, volume 38, part 1, March 2011, published by SF-TH Inc. at DePauw University, Riverside, USA, pp. 6-11

Suvin, Darko, Cognition and Estrangement: An Approach to SF Poetics, în Foundation, no. 2, June 1972, The Science Fiction Foundation, printed in England by Friesons Printing Services, Brentford, UK, pp 6-16

Suvin, Darko, The Alternate Islands: A Chapter in the History of SF. With a Bibliography on the SF of Antiquity, the Middle Ages and the Rennaissance¸ în Science-Fiction Studies, #10, vol 3, part 3, November 1976, English Department, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA, 1976, pp.239-248

Suvin, Darko, The State of the Art in Science Fiction Theory: Determining and Delimiting the Genre, în Science-Fiction Studies, #17 = Volume 6, part 1 = March 1979, published by SFS Publications, Montreal, Quebec, Canada, pp. 32-46

Suvin, Darko, Narrative Logic, Ideological Domination, and the Range of SF: A Hypothesis with a Historical Test, în Science-Fiction Studies, #26=Volume 9, part 1= March 1982, by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 1-26

Suvin, Darko, Victorian Science Fiction, 1871-85: The Rise of the Alternative History Sub-Genre, în Science Fiction Studies, #30, vol. 10, part2 = July 1983, published three times a year by SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp. 148-169

Suvin, Darko, On Gibson and Cyberpunk, în Foundation, no. 46, Autumn 1989, pp. 40-51, The Science Fiction Foundation, Polytechnic of East London, Dagenham, Essex, UK

Suvin, Darko, Considering the Sense of “Fantasy” or “Fantastic Fiction”: An Effusion, în Extrapolation, vol. 41, no. 3, Fall 2000, The Kent State University Press, Kent, Ohio, US, pp. 209-247

Suvin, Darko & Liao Chao-Yang & Tami Hager, The Profession of Science Fiction, 49: Travels of a Shintoist Cybermarxist, în Foundation. The Review of Science Fiction, vol. 67, Summer 1996, Department of History of Reading, Whiteknights, Reading, UK, pp. 5-28

Suvin, Darko, To Remember Stanislaw Lem, în Extrapolation, Vol. 47, no. 1, Spring 2006, by The University of Texas at Brownsville and Texas Southmost College, Brownsville, Texas 78520, USA, 2006, pp. 30-34

Suvin, Darko, Of Starship Troopers and Refuseniks: War and Militarism in U.S. Science Fiction, Part 2*, în Extrapolation, vol. 48, no. 1, Spring 2007, The University of Texas at Brownsville and Texas Southmost College, USA, 2007, pp. 9-34

Suvin, Darko, Stanley Weinbaum: We’ve Met the Aliens and They Are Us, în Extrapolation, vol 52, no 2, Summer 2011, The University of Texas at Brownsville, Texas, USA, pp. 227-245

Takeo, Okuno, Japanese SF, în SF Horizons, nr. 2, 1965, UK, Australia, USA, pp. 51-52

Walker, Daniel, Going after Scientism through Science Fiction, în Extrapolation, vol. 48, no. 1, Spring 2007, The University of Texas at Brownsville and Texas Southmost College, USA, 2007, pp. 152-167

Westfall, Gary, Academic Criticism of Science Fiction: What It Is, What It Should Be, în Monad, no. 2, March 1992, Pulphouse Publishing Inc., Eugene, Oregon, USA, pp. 75-96

Raymond Williams , Utopia and Science Fiction, în Science-Fiction Studies, #16, vol. 5, part 3, Nov 1978, copyright 1978 by R.D. Mullen and Darko Suvin, English Department, McGill University, Montreal, Québec, Canada, 1978, pp. 203-214

Wu, Dingbo, Understanding Utopia Literature, în Extrapolation, vol. 34, no. 3, Fall 1993, The Kent State University Press, Ohio, 1993, pp.230-244

Wu, William F., Lacks “Oriental” Flavor, în Monad, number 2, March 1992, Pulphouse Publishing Inc., Eugene, Oregon, USA, pp. 1 -16

Zantovska-Murray, Irena & Darko Suvin, A Bibliography of General Bibliographies of SF Literature , în Science-Fiction Studies, #16, vol. 5, part 3, Nov 1978, copyright 1978 by R.D. Mullen and Darko Suvin, English Department, McGill University, Montreal, Québec, Canada, 1978, pp. 271 -286

Zgorzelski, Andrzej, An Exchange on The Absent Paradigm, #21, volume 7, part 2, July 1980, SFS Publications, Montréal, Québec, Canada, pp.239 – 242

Members of the Editorial Board, “Paraliterature” and the mandate of Para-Doxa, in Para-Doxa. Studies in World Literary Genres, ISSN 1079-8072, volume 2, no. 1, 1995, pp. 8-39

*** A History of Science Fiction Criticism, in SF Studies, #78, vol. 26, part 2, July 1999, DePauw University, published by SF-TH Inc., pp. 161-283

***, On Cyberpunk, în Vector. The critical journal of the British Science Fiction Association, nr. 144, June/July 1988

*** Approaches to Perdido Street Station, 3 essays, in SFRA Review, a publication of the Science Fiction Research Association, #262, Jan-Feb 2003, pp. 7-14

*** Socialism and Social Critique in Science Fiction, în Socialism and Democracy, vol. 20, nr. 3, Nov 2006, ISSN: 0885-4300, Routledge, Sommerville, MA 02144, USA

 

Conferințe

 

Aldiss, Brian, conferință 1st Speculation Conference, Birmingham, 14 iunie 1970, în Speculation, vol. 3, no.3, #27, September 1970, Birmingham, UK, 1970, pp. 35-36

Blish, James, The Good, The Bad, The Indifferent, conferință la 1st Speculation Conference, Birmingham, 14 iunie 1970, în Speculation, vol. 3, no.3, #27, September 1970, Birmingham, UK, 1970, pp. 21-26

Sandner, David, Theorising the Fantastic: editing Fantastic Literature: A Critical Reader and the Six Stages of Fantasy Criticism, in Journal of the Fantastic in Arts, volume 6, issue 4, winter 2006, supported by the International Association for the Fantastic in the Arts, printed in USA, ISSN 0897-0521, pp. 277-302

Swanwick, Michael, Growing up in the Future, Guest of Honor Speech at DisClave, Washington D.C., May 1996, în The New York Review of Science Fiction, February 1997, # 102, vol. 9, no.6, Dragon Press, Pleasantville, New York, USA, pp. 1, 10-12

***, Slipstream Simposium, în Nova Express, volume 5, number 2, Fall/Winter 1999, Austin, Texas, USA, pp. 12-21

*** Current Research in Speculative Fiction I, held in Liverpool, 18th June 2011

 

© Cătălin Badea Gheracostea

 

Cătălin Badea Gheracostea :

 

Studii:

2010, oct – 2013, sep Doctorand, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” Brașov

1992 – 1997 Licența în filologie, Facultatea de Științe, Universitatea „Transilvania”

1987-1992 Studii nefinalizate de inginerie și teologie, Brașov și Blaj.

Volume de autor

2012, 2011 Aducerea la zi, Brumar/ Millennium Books, Timișoara/Satu-Mare

2012 Short (Hi)Story of Romanian Speculative Fiction, Mediatech, Iași

(e-book la Texarom, SUA)

2010 Alternative critice, Ștef/Millenium Books, Iași/Satu-Mare

Volume colective

2007 15 Noiembrie 1987. Ziua demnității, KronArt, Brașov

Articole (trimise, în review):

La ”Foundation. The Review of the British Science Fiction Association” articolele Brian Aldiss as seen from Romania și Hannu Rajaniemi and the new 1001 nights.

La „Transilvania”, Sibiu, articolul Cum respiră ficțiunea speculativă românească în 2013

Altele:

Participări la 2(două) conferințe internaționale

Participări la 7(șapte) conferințe naționale

Rubrică personală SFada cu literatura, în „Observator Cultural”, București; Nava și soarele, în „ASTRA”, Brașov

Jurnalist cultural din 1990, sute de articole în Brașov, Iași, Timișoara, București.

CĂTĂLIN BADEA

Studies:

2010, Oct – 2013, Sep PhD Student, Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” Brașov

1992 – 1997 Bachelor of Arts in Philology, Universitatea „Transilvania” Brașov

1987-1992 Engineering and Theology at Brașov and Blaj (no degree)

Volumes

2012, 2011 Aducerea la zi, (Update) Brumar/ Millennium Books, Timișoara/Satu-Mare

2012 Short (Hi)Story of Romanian Speculative Fiction, Mediatech, Iași

(e-book Texarom, USA)

2010 Alternative critice, (Critical Alternatives), Ștef/Millenium, Iași/Satu-Mare

Collective volumes

2007 15 Noiembrie 1987. Ziua demnității, (15th November 1987. The Day of Dignity), KronArt, Brașov

Articles (submitted, in review):

”Foundation. The Review of the British Science Fiction Association” – Brian Aldiss as seen from Romania and Hannu Rajaniemi and the new 1001 nights.

„Transilvania”, Sibiu, Cum respiră ficțiunea speculativă românească în 2013 (How does breathe Romanian Speculative Fiction in 2013)

Other:

Presenting papers at 2 (two) international conferences

Presenting papers at 7 (seven) national conferences

Personal column SFada cu literatura, in „Observator Cultural”, București; Nava și soarele, in „ASTRA”, Brașov

Cultural journalist since 1990, hundreds of articles in Brașov, Iași, Timișoara, București.

Author