Select Page

Lupoaica divina

Jana aproape că se împiedică de cadavrul care zăcea în zăpadă cu două săgeţi în spinare. Cu respiraţia tăiată, o luă la fugă spre casă, fără să se uite cine e. Străbătu fumul care-i ustura ochii. Flăcările devorau acoperişurile de stuf. O femeie răvăşită şi plină de...