Select Page

Radiografia unui parfum

Bucureşti, România, luna septembrie a anului 2065 Era o zi frumoasǎ de început de toamnǎ şi în parcul Tonola … lume de tot felul, care se plimba, bucurându-se de soare. Pe o alee, venea alene un ins elegant îmbrǎcat, care pǎrea cǎ acordǎ mai multǎ atenţie gândurilor...