Selectează o Pagină

Kit

Îmi amintesc şi acum palma pe care, copil fiind, am primit-o de la tatăl meu, singura şi cea mai dureroasă venită de la el.  A fost gestul care a prefăcut în cioburi minusculul şi frumosul univers clădit pe nesimţite în puţinii mei ani. Dar tata nu avea timp să...

Curtea miracolelor

Deși avea dimensiuni relative modeste, lui Kurt Heldoritz construcţia îi păru impunătoare. Curtea, recent deschisă în oraşul său, nu avea nimic din măreţia clădirilor uriaşe din jur, contrastând violent cu ele. Era un şocant amestec de arhaic şi tehnologie, de formă...

Panspermie

Nu era foarte clar cum ajunsese acolo. Se lipise poate când mesajul urcase, prin microunde, până la satelitul de comunicații.  Sau poate, disipat în zgomotul de fond cosmic, se agățase în drum spre satelitul corespondent, de tranzit, către care mesajul plecase doar...

Jalea tatălui

În casa în care obiectele au fost de mult arse sau aruncate, locuieşte, pentru a-şi plânge jalea, într-un ungher întunecos, bătrânul tată. E trist şi singur, aşa a fost din clipa în care a aflat de pedeapsa dată fiului său de stăpânii conducători. Aşa este de atunci...

Lumea nouă

Oamenii păşeau încruntați, mişcând cu pricepere din picioare. Nu aduceau dreptul în faţa stângului. De fapt mersul lor era o succesiune de mici salturi în care picioarele deveniseră extensii ale întregului lor trup. Simetria corpurilor îşi pierduse înţelesul, nu mai...

Poveste cu zâne

Aterizaseră de doar câteva ore, dar Sid era deja nemulţumit. — Este clar că n-o să găsim aici ceea ce căutăm, rosti el, după ce-şi pierdu răbdarea. Făpturile planetei sunt bipezi aflaţi abia la începuturile dezvoltării lor. Sunt de trei ori mai mari ca noi şi par atât...

Simbioză

Bătrânul opri video proiecţia. Se apropie grijuliu de patul băiatului şi-l înveli cu pătura până sub bărbie. Se pregăti să iasă din încăpere. – Nu dorm, bunicule! – E târziu şi e timpul să ne odihnim. – Vreau să aud povestea  Lor, spuse rugător băiatul. Mi-ai promis...

Obiecte pierdute

Robotul se roti de mai multe ori în jurul planetei. O fotografie cu grijă, împărţind-o în zone potrivite colonizării pe care o pregătea. Asoliză şi ieşi din coaja metalică în care străbătuse spaţiul. Îşi încercă, pe rând, braţele manipulatoare. Curăţă terenul, trasă...

Raport de pe Casadarwin

Am povestit şi celeilalte comisii. Mă rog, dacă doriţi, mai spun o dată, deşi nu am nimic de adăugat. Am făcut parte din plutonul de infanterie ataşat expediţiei de prospecţiuni pe Casadarwin. Nu ştiu de ce au botezat-o aşa şi nu-mi amintesc dacă numele ăsta l-am...

Mamă de duminică

Dragă mamă de duminică, azi e abia luni şi mi-e tare dor de tine. Să nu te superi, dar astă-noapte nu am adormit – am stat până târziu şi ţi-am ascultat paşii, iar când ceasul a sunat ora douăsprezece şi uşa s-a închis în urma ta, am plâns. Te-am visat pe tine...