Select Page

Ultima audienţă

– Cam tinerel… Sper c-aveţi nervii tari! Replica fusese rostită sentenţios de insul pipernicit, la vreo patruzeci de ani, fără un fir de păr în creştet, care încheia lista de audienţe. Înăbuşindu-şi un căscat, procurorul Andrei Sinescu îi făcu semn să se aşeze...